Samen sterk

EML bestaat uit mensen die hart hebben voor hun gemeente, voor hun eigen leefomgeving, dorp of kern, voor de waarden van Eijsden⋅Margraten. Ze staan middenin de samenleving en vinden het belangrijk zich in te zetten voor het algemeen belang.

Onze EML Wethouders

Chris Piatek

Woonplaats: Eijsden
Geboortedatum: 16-5-1981

Ik ben Chris Piatek (40), geboren en getogen in Mariadorp en sinds vorig jaar woonachtig in Eijsden. Net als 4 jaar geleden stel ik mij opnieuw verkiesbaar als lijsttrekker van de enige écht onafhankelijke politieke partij van onze gemeente, Eijsden Margraten Lokaal (EML).

Al sinds jongs af aan ben ik als vrijwilliger betrokken bij het verenigingsleven en heb ik verschillende (bestuurs-)functies vervuld al heb ik sinds mijn wethouderschap wel een stapje teruggedaan. Nu mag ik als jeugdleider/kaderlid langs de zijlijn staan bij het DVC’16 voetbalteam MO-15-2 waarbij mijn dochter speelt. Op zondag sta ik het liefst zelf op het voetbalveld bij SVME, als speler of als scheidsrechter.

Ondanks dat ik er niet meer woon ben ik persoonlijk nog betrokken bij het dorp waar mijn roots liggen, zo zit ik in het bestuur van de Stichting Culturele Evenementen Mariadorp en draag ik graag mijn steentje bij aan het organiseren van activiteiten. Ook als lid van de Ouderraad van Openbare Basisschool Mesch, waar mijn zoon op school zit, draag ik graag bij aan het organiseren van allerlei activiteiten buiten het reguliere lesprogramma op en rond de school.

Sinds 2011 was ik gemeenteraadslid en later ook fractievoorzitter voor onze lokale politieke partij, totdat ik in 2018 werd verkozen tot wethouder. Tot die tijd werkte ik 10 jaar bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (SZMH) als consulent Zorg waar ik vooral werkte met mensen met meervoudige problematiek.

Mark Gerritsen

Woonplaats: Eijsden
Geboortedatum: 25-06-1970

Oprecht, open voor dialoog maar ook doortastend, zoeken naar overeenkomsten en niet naar tegenstellingen, vertrouwde vooruitgang en ‘getting things done’..... Kenmerken die ik vaak terugkrijg als wordt gesproken over mijn werk als organisatie-adviseur. Dit zijn ook kenmerken die ik inzet als bestuurslid bij volleybalvereniging de Jokers en als bestuurslid bij EML.

Ik woon, samen met mijn gezin nu 20 jaar in misschien wel de mooiste gemeente van Nederland, Eijsden-Margraten. Iets waar we trots op mogen zijn en moeten koesteren, maar zeker ook blijven onderhouden en investeren in de toekomst. Dit doen we samen, vanuit de belangen van alle inwoners en met alle middelen die de gemeente heeft. Hierbij gaat het niet alleen om het maken van de juiste keuzes, met de (immer) beperkte middelen, maar vervolgens óók op zo'n manier uitvoering geven aan de gemaakte keuzes dat de gewenste doelen worden gehaald. Dus niet alleen de goede dingen doen, maar vooral ook de dingen goed doen: snellere afwikkeling van (aan)vragen; minimaliseren van verspilling door beter inzicht in waar de gemeente tijd en geld besteed en wat er daarmee is bereikt; tijdig en duidelijk informeren van inwoners, betere oplossingen voor complexe problemen.

Onze EML Fractie

Rob Hermans

Woonplaats: Banholt
Geboortedatum: 02-05-1959

Echte dorpsjongen maar door studie en baan een zeer brede blik op de wereld. Typische problemen van kleine kernen zoals voldoende woningbouw, goed openbaar vervoer, voldoende openbare voorzieningen en een verkeersveilige omgeving hebben mijn volle aandacht.

Steeds bezig met de toekomst van onze mooie gemeente. Ik ben nieuwsgierig en constructief, maar ook kritisch en vasthoudend en durf door te vragen. Ik ben wars van politieke correctheid en dikdoenerij. Bestuurders en ambtenaren moeten in gewone mensentaal spreken. Ik ben gemakkelijk benaderbaar, laagdrempelig en luister graag naar de inwoners.

Als raadslid moet je een sterke binding hebben met de gemeenschap. Zelf actief zijn in het verenigingsleven helpt hierbij. Ik was meer dan 30 jaar secretaris van v.v. Banholtia/BMR en ben nu secretaris van de Stichting Heemkunde Tebannet en penningmeester van de Hoeskamer Tebannet. In mijn vrije tijd heeft alles wat groeit en bloeit en kruipt en sluipt mijn sterke aandacht. Zorgen voor de bescherming van het milieu en de natuur is dan ook een vanzelfsprekendheid.

Ik beschik over een sterk analytisch werk- en denkniveau, goed inlevingsvermogen en bent sterk resultaatgericht. Ik vind het in de lokale politiek belangrijk om te doen wat de bewoners belangrijk vinden. Mijn grondgedachte: Bij alles wat je bedenkt of doet als gemeenteraad moet je je afvragen of het iets positief toevoegt aan het welzijn van de inwoners. ``Eerst de mensen en dan de cijfers``.

Chayenne Eerlingen

Woonplaats: Gronsveld
Geboortedatum: 03-12-1993

”Enthousiast en zeer gedreven, wil ik samen met mijn collega’s van EML, zorgen voor een fris en nieuw beleid waarbij we blijven luisteren naar de inwoners en ondernemers die we vertegenwoordigen”.

Ik ben Chayenne Eerlingen, 28 jaar en woonachtig in Gronsveld samen met mijn partner Roger Gorissen en onze twee kinderen. Voorheen altijd als sporter actief geweest binnen verschillende verenigingen en sinds enkele jaren actief als bestuurder bij SCG in Gronsveld. Met een betrokken en gemotiveerde houding wil ik problemen in onze gemeente onderkennen, bespreekbaar maken en zoveel mogelijk oplossen. Voor een uitdaging en enige vorm van prestatie loop ik zeker niet weg.

Samen hoop ik voor een vernieuwde uitstraling in de politiek te zorgen van onze prachtige gemeente Eijsden-Margraten, waarbij men oog houdt voor de doorontwikkeling richting de toekomst en waar we vooral niet weglopen voor toekomstgerichte investeringen die noodzakelijk zijn. Vanuit de eigen kracht moeten we kansen durven te grijpen om te kunnen blijven groeien.

John Nelissen

Woonplaats: Sint Geertruid
Geboortedatum: 15-01-1962

“Het welzijn van onze inwoners”
Wat wil je creëren in zo’n prachtige gemeente als Eijsden-Margraten? De inwoners moeten zich hier gelukkig voelen. Dat doe je door het goede te behouden en het mindere te verbeteren. Afgelopen 4 jaar heb ik geprobeerd dit te realiseren. Het welzijn van onze inwoners staat bij mij altijd bovenaan. Dit hoop ik de komende vier jaar te kunnen voortzetten. Er is nog genoeg te verbeteren en ik ben ervan overtuig dat we hierin zullen slagen.

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om in onze prachtige gemeente te blijven wonen. Ik streef voor genoeg betaalbare woningen, voor iedereen, in elke kern. Blijven wonen in onze gemeente moet mogelijk zijn. En ja, Corona. Vele zelfstandigen hebben een zeer moeilijke periode achter de rug. De gemeente zal moeten faciliteren in hulp voor getroffenen. Ik zal ervoor pleiten dat de hulpbehoevende ondernemers worden gehoord en worden geholpen. Ook verenigingen die door deze crisis zijn getroffen verdienen de volste aandacht van de gemeente.

EML is een geweldige partij waarbij ik de eer heb om fractievoorzitter te zijn. Ik hoop de komende vier jaar verder te kunnen gaan, zodat we het goede kunnen behouden en het mindere kunnen verbeteren. Het welzijn van onze inwoners, dat is tenslotte het belangrijkste.

René Janssen

Woonplaats: Margraten
Geboortedatum: 14-03-1970

51 jaar en net zolang al inwoner van Margraten. Ik ben getrouwd met Germaine en kom uit een ondernemers familie die zich altijd met landbouw en later met de aannemerij heeft bezig gehouden. Samen zijn we de trotse ouders van een 24 jarige zoon.

Naast mijn tijd als raadslid ben ik in mijn vrije tijd bestuurlijk betrokken bij judo vereniging To-Zai, judo vereniging Ko-Tani, RKVVM en Bedrijvenvereniging Aan de Fremme. Als steunend lid draag ik Harmonie Concordia een warm hart toe.

Als raadslid acht ik het de zaak van onze lokale overheid om het verleden in al haar facetten met de toekomst te verbinden. Tradities, verenigingen, alledaagse faciliteiten, sociale activiteiten, wonen, werken en ons landschap willen we voor de inwoners van jong tot oud behouden. Dit terwijl we streven naar een duurzame, moderne en toekomstbestendige omgeving waarin iedereen kan meedenken, wonen en ondernemen op de plek die men hiervoor zelf het meest geschikt acht. Inwoners horen hierbij de vrijheid te hebben hun leven te leiden zoals zij dit zelf wensen te doen, zonder hierbij de mens die het wat minder heeft uit het oog te verliezen.

De gemeentelijke politiek moet dan ook het instrument zijn om initiatieven van lokale inwoners, ondernemers en verenigingen als ook ontwikkelingen en bijdragen die leiden tot een betere leef- en werkomgeving maximaal te faciliteren en te ondersteunen. Daarbij moet nimmer een afwachtende houding worden aangenomen maar een positieve coöperatieve houding waarbij een duidelijk nee ook een antwoord kan zijn.

Welke beloften je ook maakt om een doel te realiseren, van belang is de weg die je neemt om dat doel te bereiken. En net hier zit het essentiële verschil met van oudsher bureaucratisch ingestelde landelijke partijen, als ook afsplitsingen hiervan, en onze lokale partij Eijsden-Margraten Lokaal.

Sander Coninx

Woonplaats: Eijsden
Geboortedatum: 20-01-1980

Als partijvoorzitter ben ik de afgelopen jaren druk bezig geweest achter de schermen. Het werven van nieuwe leden, vernieuwing en verjonging doorvoeren in de partij, het meeschrijven van het verkiezingsprogramma en de organisatie van de partij waren mooie uitdagingen waar ik mij voor de volle 100% heb ingezet. Mijn ambitie is het partijvoorzitterschap in te ruilen voor het raadslidmaatschap. Als raadslid hoop ik nog meer te kunnen betekenen voor de inwoners van onze mooie gemeente.

Ik ben sociaal betrokken, een organisator, manager van beroep. Het lukt mij als geen ander om mensen in beweging te krijgen, een verandering door te voeren en hierbij eventuele weerstand weg te nemen. Met een dosis gezond verstand, humor en met de juiste argumenten weet ik mensen te motiveren en vooral te enthousiasmeren. Die rol wil ik ook pakken in onze gemeenteraad.

Wat kunnen wij trots zijn op onze gemeente. Laten we samen kijken naar wat er nog beter kan en moet!

Roger Geelen

Woonplaats: Cadier en Keer
Geboortedatum: 27-03-1973

Ik ben iemand die betrokken is met de samenleving en ik zet mij daarom ook in om deze beter en open te maken. Zo ben ik de voorzitter van de werkgroep jeugd bij de voetbalvereniging VVKeer geworden. Ik ben nu 12 jaar actief in de politiek waarvan de laatste 4 jaar als raadslid. In deze 12 jaar heb ik mij namens EML ingezet voor uw gemeente en diverse projecten gerealiseerd in Cadier en Keer.

Op sportief gebied zijn de water gedragen kunstgrasvelden van Hockeer, het kunstgrasveld van VVKeer en de opknapbeurt van de kantine van VVKeer en de tennisclub gerealiseerd. Verder heb ik mij ingezet voor een nieuwe locatie voor Kindervakantiewerk op het sportterein.De speeltuin in de Hoof is opgeknapt geworden in samenwerking met belanghebbende omwoners, het Irenepleintje wordt opgeknapt, samen met de aanpassingen van de rioleringen in de omliggende straten en er is een motie aangenomen voor een speeltuin op de hoek van de Dorpstraat en de Rijksweg.

Verder zijn we druk bezig met een nieuw plan voor het raadhuisplein. De trambaanfietsroute door de natuur is gelukkig stopgezet om deze te behouden.

Peter Hendriks

Onze EML Burgerleden

Maurice Leenders

Sander Vaessens

Roy Meertens

Laatste nieuws

EML

Raadsvergadering 27-4-2023

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag 24 april stond als belangrijkste onderwerp het vaststellen van het regionaal beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning…
05/05/2023
Bekijk het hele nieuwsoverzicht

Word lid

Word lid van Eijsden Margraten Lokaal. Want samen bereiken we veel meer dan ieder voor zich.

Word lid!

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag.

Neem contact op