ONZE VISIE


EML raakt de Kern!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 besloten PGE-M en SVM samen te gaan. Dat resulteerde in een nieuwe partij Eijsden Margraten Lokaal (EML). De afgelopen vier jaar heeft EML samen met het CDA de coalitie gevormd. We zijn trots op hetgeen we hebben bereikt. Ook de komende vier jaar werken wij aan hetgeen waarvoor wij staan, namelijk:

  • Een zo hoog mogelijke kwaliteit van wonen en werken
  • Een groene, duurzame en veilige leefomgeving
  • Goede algemene voorzieningen
  • Passende hulp- en ondersteuningsmogelijkheden voor kwetsbaren, zodat iedereen mee kan doen

Dit zijn voor ons zaken die de Kern raken.

Wij zijn een partij die gelooft in de kracht van de samenleving en actief burgerschap hoog in het vaandel heeft. Onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners willen wij actief betrekken bij wat we doen. Door verbinding met hen te zoeken ontstaat wederzijdse inspiratie en kunnen hun belangen beter worden afgewogen. Het gaat daarbij om mensen te betrekken, maar ook om integer, transparant, open en duidelijk naar mensen toe te zijn.

Wij gaan voor een gemeente met een betrouwbaar, open, effectief, efficiënt en no-nonsense bestuur en een klantgerichte, zorgvuldige en transparante gemeentelijke organisatie, die zich focust op het belang van haar inwoners en bedrijven en zich dienend opstelt. Onze inwoners moeten te allen tijde kunnen rekenen op een bestuur dat voldoet aan deze eisen. De gemeentelijke organisatie moet kunnen beschikken over medewerkers die de kwaliteiten en ruimte hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Coronacrisis
Corona zet nu al twee jaar onze levens op zijn kop en het einde lijkt nog niet in zicht. Er worden door de landelijke politiek uiteenlopende maatregelen opgelegd en weer opgeheven. Dit vaak zonder dat het publiek begrijpt waarom en tevens met weinig perspectief. Dat verzwakt het draagvlak voor weer nieuwe stappen die worden ondernomen. Ook voor lokale bestuurders is het vaak niet uit te leggen waarom het één wel mag en het ander juist niet. Hierdoor stuiten bestuurders met regelmaat op onbegrip van inwoners.

EML maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het gevoerde landelijk beleid. Mensen verliezen hun baan. Kinderen dreigen achterstanden op te lopen in het onderwijs. Kleine ondernemers zien hun levenswerk in rook opgaan. Sporten of repeteren in verenigingsverband is vaak onmogelijk en dat gaat ten koste van de sporter, muzikant èn de vereniging. Ook maken we ons zorgen om ouderen in verpleeghuizen, alleenstaanden, de kinderen voor wie thuis niet veilig is, de mensen die geen zeker inkomen hebben en geen buffer om op terug te vallen. We zullen ons er samen doorheen moeten slaan, steeds weer vindingrijk moeten zijn en vooral moeten kijken naar wat er wel mogelijk is. Laten we waken voor de verdeeldheid in de samenleving die steeds meer de kop op steekt.

U mag ons altijd op onze visie aanspreken, graag zelfs, want als lokale partij staan wij kort bij U als burger.

Klik hier voor onze standpunten.

Laatste nieuws

EML

Raadsvergadering 27-4-2023

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag 24 april stond als belangrijkste onderwerp het vaststellen van het regionaal beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning…
05/05/2023
Bekijk het hele nieuwsoverzicht

Word lid

Word lid van Eijsden Margraten Lokaal. Want samen bereiken we veel meer dan ieder voor zich.

Word lid!

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op! Wij helpen u graag.

Neem contact op