EML

Raadsvergadering 27-4-2023

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag 24 april stond als belangrijkste onderwerp het vaststellen van het regionaal beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2023-2026 Maastricht Heuvelland op de agenda. Tijdens de schriftelijke ronde en de raadsdialoog werden de vele vragen uitgebreid en naar tevredenheid beantwoord. De gemeenteraad van Eijsden-Margraten ging dan ook akkoord met het voorgestelde beleidsplan. Het beleidsplan geeft de kaders en onze gemeente is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeringsplan. EML-wethouder Piatek heeft de raad toegezegd dat hij regelmatig de raad zal informeren over het uitvoeringsplan en neemt alle input vanuit de raad ter harte. Via de begroting is eerder al besloten om elk jaar vijf procent bovenop het budget te plussen. In 2022 kwamen er zo’n 900 aanvragen binnen bij onze gemeente. Belangrijkste doel is dat inwoners die echt hulp nodig hebben dit ook blijven krijgen.

Tijdens de raadsvergadering van maart werd het regelement van orde aangepast. Zo zijn er nieuwe en verbeterde afspraken gemaakt over inspreek- en inspraakrecht, aanvangstijd, verslaglegging en heeft elke partij de mogelijkheden om het aantal burgerleden uit te breiden van drie naar vijf. Het openings- en sluitingswoord is tijdens een amendement afgelopen vergadering ook definitief vastgesteld. EML was van mening dat de tekst niet meer aan sloot bij de huidige tijdsgeest en te veel associatie was met het geloof. Het nieuwe openingswoord zal een plechtig moment blijven waarbij we uitspreken om de belangen van onze gemeente met respect voor elkaar de dienen.

Met de mogelijkheid om het aantal burgerleden uit te breiden naar vijf heeft EML nog ruimte voor nieuw gemotiveerd politiek talent. Mocht je interesse hebben neem dan vrijblijvend contact met ons op.