EML

Raadsvergadering 28-3-2023

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag 28 maart stonden diverse punten op de agenda. Het was de eerste raadsvergadering van burgemeester Krijnen die donderdag 23 maart  jongsleden werd geïnstalleerd tijdens een indrukwekkende ceremonie. Inmiddels heeft de EML-fractie al kennis mogen maken met de nieuwe burgemeester. We kijken uit naar onze verdere samenwerking de komende jaren.

Het plaatsingsbeleid laadinfrastructuur werd door de raad vastgesteld en daarmee gaan we als  gemeente de komende jaren het netwerk behoorlijk uitbreiden. De komende periode zet de gemeente dus een belangrijke stap met de plaatsing van publieke laadpunten in de openbare ruimte. Vattenfall probeert jaarlijks 40-50 openbare laadpunten te realiseren. Hiermee is in 2022 gestart en het streven is om in 2030 de gewenste 340 laadpunten gerealiseerd te hebben. De laadpunten komen op openbare parkeerplaatsen en zullen met zorgvuldigheid gekozen worden. Ook u als bewoner kunt bij de gemeente aangeven waar het wenselijk is om een laadpaal op een bepaalde openbare parkeerplaats te plaatsen. Werk aan de winkel met verduurzamen dat volgens de prognoses uit het klimaatakkoord en de nationale agenda laadinfrastructuur in 2030 nationaal naar schatting ongeveer 1,8 miljoen laadpunten nodig zijn.

Verder heeft de raad het college de opdracht gegeven om een woonzorgvisie voor Eijsden-Margraten voor te bereiden en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden, conform de voorliggende bestuursopdracht. Een gemeentelijke woonzorgvisie is met ingang van 1 januari 2024 namelijk verplicht. Het samenstellen van een woonzorgvisie vereist specifieke kennis van de zorgbehoefteontwikkeling, het beschikbare aanbod (vastgoed, zorg- en welzijnsaanbieders) en ontwikkelingen omtrent de toekomstige (woon)zorgregelgeving.

Ook heeft de raad de afgelopen maanden in een werkgroep gesproken over de werkwijze van de raad. Zo zijn er nieuwe en verbeterde afspraken gemaakt over inspreek- en inspraakrecht, aanvangstijd, verslaglegging en heeft elke partij de mogelijkheden om het aantal burgerleden uit te breiden van 3 naar 5. Een ander punt waar nog over gesproken gaat worden is het openings- en sluitingswoord. Geconcludeerd is door de werkgroep dat het openings- en sluitingswoord wordt behouden maar de inhoud in overleg met de nieuwe burgemeester wordt bepaald. EML is van mening dat de tekst niet meer aansluit bij de huidige tijdsgeest en de gewijzigde opvattingen in de maatschappij. Na overleg met de burgemeester zal de werkgroep met een nieuw voorstel naar de raad komen.