Nieuws

Persbericht Oktober 2020

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 oktober j.l. heeft Maria Janssen-Rutten aangegeven de EML fractie te verlaten. Verschil in interpretatie van het verkiezingsprogramma ligt hier onder andere aan ten
grondslag. EML betreurt het vertrek van haar fractievoorzitter die als eenmansfractie door zal gaan. Een woord van dank is zeker op zijn plaats. Maria heeft als geen ander inzet getoond voor de partij, de lokale politiek en vooral voor de inwoners van Eijsden-Margraten. Het bestuur, fractieleden en wethouders wensen haar veel succes.

Als gevolg van bovenstaande is John Nelissen op 3 oktober j.l. gekozen tot nieuwe fractievoorzitter van EML in de gemeenteraad van Eijsden-Margraten. John Nelissen (58), woonachtig in St.Geertruid, is sinds 2018 raadslid in Eijsden-Margraten en was tot 3 oktober j.l. fractiesecretaris. Rob Hermans zal de functie van fractiesecretaris overnemen.

EML heeft al veel binnen de gemeenteraad kunnen bereiken en met John staat een goede opvolger klaar die met alle energie en inzet de gekozen lijn gaat doorzetten. John Nelissen: ‘De rol als fractievoorzitter van de grote EML-fractie (7 personen) is een eer en een mooie uitdaging. Voor mij als fractievoorzitter is het belangrijk om ons team dat actief inspeelt op acties en reacties van burgers en op lokale politieke vraagstukken verder te ontwikkelen en te ondersteunen. In de visie van EML staat de burger ‘centraal’ en is de gemeente er om zijn belangen te dienen. De gemeente zal meer in samenwerking en efficiënter moeten gaan werken. Dit vereist een andere bestuursstijl, namelijk een die ruimte biedt aan een eigen rol voor de inwoners en ondernemers. Ook aan deze visie wordt flink gewerkt en resultaten zijn al goed zichtbaar. Er is nog veel werk aan de winkel maar met een goede samenwerking binnen de gemeenteraad gaat dit lukken. Dit zie ik als grootste uitdaging, en heb er ontzettend veel zin in deze uitdaging aan te gaan’.

Verder heeft EML tijdens de Algemene Ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen, en daarmee afscheid genomen van John Willems. Dankbaar zijn wij voor zijn inzet in diverse rollen binnen EML de afgelopen jaren. Met Sander Coninx (voorzitter), Mark Gerritsen en Maurice Lahou heeft EML een relatief jong bestuur dat met veel elan wilt werken aan een mooie toekomst voor de partij en dus ook voor de inwoners van Eijsden-Margraten. Sander Coninx: ‘Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn de lokale partijen meer aanwezig dan ooit. Juist als lokale partij kun je meer betekenen voor je inwoners en juist daar ligt de kracht van EML. Burgerparticipatie hebben wij hoog in het vaandel staan. Via onze Website en Social Media willen we burgers nog meer gaan betrekken bij politieke vraagstukken. Maar ook zijn we zeker op zoek naar burgers die wellicht een rol willen spelen in onze partij en mee willen denken aan de toekomst van Eijsden-Margraten. Iedereen die een positieve bijdrage kan leveren is van harte welkom.’

Bestuur Eijsden-Margraten Lokaal
info: eijsdenmargratenlokaal@gmail.com