Nieuws

Algemene Beschouwingen

By 06/11/2019 No Comments

Tijdens de raadsvergadering van 5 november heeft de fractievoorzitter, Maria Janssen-Rutten, de reactie verwoord van EML op de Programmabegroting 2020 van het College van B&W. Deze werd gepresenteerd aan het college en de andere fracties door het voorlezen van de zogenaamde Algemene Beschouwingen. De AB zijn in gezamenlijkheid met burger- en raadsleden voorbereid.

Klik op onderstaande link voor het volledige artikel.