EML

Algemene Beschouwingen

By 07/11/2018 No Comments

Op 6 en 8 november 2018 buigt de gemeenteraad zich over de programmabegroting van 2019 en de periode 2018-2022, zoals die door het college wordt voorgesteld.
Elke partij /fractie krijgt maximaal 20 minuten de tijd om haar mening hierover uit te spreken.
Bijgaand de volledige tekst van de Algemene Beschouwingen van EML zoals de fractievoorzitter, Maria Janssen-Rutten, die namens de 7 fractieleden heeft uitgesproken op dinsdag 6 november. Alle fractievoorzitters van de 6 politieke partijen zijn te beluisteren via de ‘geluidsfragmenten’ op de gemeentelijke website.
Op donderdag 8 november antwoordt het college hierop en wordt er vervolgens gediscussieerd over de standpunten en eventuele voorstellen ter verbetering.

2 EML Algemene beschouwingen