Nieuws

Besluitvormende vergadering 1-6-2021

Tijdens de besluitvormende vergadering leek het weer even op ‘normale’ lokale politiek. Na de roerige periode van de afgelopen weken een verademing om weer raadsstukken te behandelen. Daar zijn we uiteindelijk ook voor gekozen. Er zijn veel zaken behandeld tijdens deze vergadering, een aantal lichten we graag even toe.

EML is tijdens deze besluitvormende vergadering akkoord gegaan met het wijzigen van een aantal bestemmingsplannen. Zo zijn we akkoord gegaan met het wijzigen van het bestemmingsplan woningbouw Sprinkstraat-Laatbank in Margraten. Het bouwen van 12 woningen voor senioren voldoet aan de sterke behoefte voor meer seniorenwoningen in het centrum van Margraten. Ook gaven we akkoord voor een bestemmingsplanwijziging op het perceel van Café de Sjmied in Oost-Maarland, helaas verdwijnt hiermee op korte termijn wederom een horecagelegenheid. Voor de leefbaarheid in deze kern toch een aderlating maar een begrijpelijke beslissing van de eigenaar om te stoppen met deze horecaonderneming.

Ook was EML het eens om extra gelden vrij te maken voor het Masterplan Poort van het Heuvelland in Cadier en Keer. Deze gebiedsontwikkeling kent hoge prioriteit en is van grote importantie. Het is een cultuurhistorisch en geologisch interessant gebied. Een gebied dat ook doorsneden wordt door een grote verkeersader (Rijksweg). Dit vergt een zeer zorgvuldige aanpak. De vraag die nu voor ligt is hoe we als gemeente dit project verder gaan organiseren om de gewenste integrale kwaliteit van het gebied te bereiken, waarbij voldoende aandacht is voor cultuurhistorie, geologie, infra, landschap, flora en fauna, infra etc. Het masterplan is in handen van architect Jo Coenen.

Naast de besluitvormende vergadering heeft EML ook ander nieuws te vermelden. Tijdens de volgende raadscyclus zijn wij voornemens om twee nieuwe burgerleden te laten benoemen. Erik Bongaerts en Roy Meertens zullen worden voorgedragen als burgerlid van EML. Met de verkiezingen van 2022 in het vooruitzicht zijn we als EML nu al druk bezig met het uitbreiden van onze partij. We zijn er zeker van dat dit niet de laatste mensen zijn die onze partij komen versterken voor de verkiezingen van 2022.

Als laatste wil EML toch nog even stil staan bij de diverse advertenties die onze de oppositie bijna wekelijks plaatst. Het lijkt wel of de verkiezingen al begonnen zijn. De gehele raad en dus ook de EML fractie was unaniem akkoord met het instellen van een onafhankelijk onderzoek. Helaas willen sommige oppositiepartijen de indruk wekken dat dit niet zo is. Het externe onderzoek zal uitwijzen of er daadwerkelijk integriteitsvraagstukken binnen de politiek van Eijsden-Margraten spelen. EML gooit niet met modder middels advertenties maar staat voor een transparante en eerlijke politiek.  We vinden het dan ook belangrijk dat u weet waar wij als lokale partij voor staan.