EML

Besluitvormende vergadering 12-07-2022

Afgelopen dinsdag 12 juli stond alweer de laatste raadsvergadering voor het zomerreces gepland. In deze besluitvormende vergadering zijn de jaarrekening 2021 en de 1e bestuursrapportage 2022 vastgesteld. In de voorafgaande vergaderingen waren de ‘ technische’ vragen over beiden al afgehandeld. In deze vergadering kreeg Mark Gerritsen, onze wethouder Financiën, zijn vuurdoop en moest hij eerst een aantal politieke raadsvragen beantwoorden. Nadat Mark deze vragen tot tevredenheid van de volledige raad heeft kunnen beantwoorden werd de jaarrekening en de bestuursrapportage met de complimenten van de raad vastgesteld.

Ook werd EML-lid John Nelissen officieel benoemd tot raadslid van de gemeente Eijsden-Margraten. Hij volgt hiermee Chris Piatek op die in juni werd geïnstalleerd als wethouder. John Nelissen was tijdens de vorige raadsperiode al actief en was namens EML fractievoorzitter. Deze rol gaat hij ook de komende jaren vervullen voor EML.

Een ander agendapunt was het raadsvoorstel nieuwe werkwijze vergaderen in Eijsden-Margraten. Ter voorbereiding van de raadsvergadering zullen er twee raadsdialogen plaatsvinden. Een raadsdialoog leefomgeving en een raadsdialoog samenleving. Hier krijgen ook burgerleden een rol, namens EML zijn alvast benoemd tot burgerlid; Maurice Leenders (Mesch), Sander Vaessens (Mheer) en Roy Meertens (Eijsden). Zij zullen na het zomerreces de eed afleggen en een rol krijgen in de raadsdialogen.

Naast het vaststellen van diverse commissies werd ook de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester vastgesteld. Zowel de voorbereidingswerkgroep als de vertrouwenscommissie zelf bestaat uit alle fractievoorzitters van de 5 verschillende partijen in onze gemeente.

EML steunde een ingediende motie voor het verhogen van de maximale koopsom voor een starterslening niet omdat wij dit niet zien als een juiste en verantwoorde oplossing om starters aan een woning te helpen.