Nieuws

Besluitvormende vergadering 14-12-2021

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2021 stond een volle agenda gepland. We zullen twee agendapunten toelichten. Op 13 juli 2021 werd door de raad besloten om een Ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een islamitische begraafplaats op de locatie Pisartlaan 8 te Eijsden. Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar stond deze wederom op de agenda omdat de raad een definitief besluit moest nemen ten behoeve van de te verlenen omgevingsvergunning.

EML heeft zich altijd positief uitgesproken over de plannen van firma Walpot inzake een Islamitische begraafplaats. De behoefte van de Islamitische gemeenschap om in Limburg begraven te worden met respect voor de Islamitische cultuur groeit enorm. Door de coronacrisis overlijden meer mensen en deze crisis maakt het zo goed als onmogelijk om in land van herkomst begraven te worden. Ook zouden zij graag een eigen begraafplaats hebben om aan het principe van eeuwigdurende grafrust tegemoet te kunnen komen.

EML is er trots op dat juist in onze gemeente zo’n mooie plek gerealiseerd gaat worden. De nu nog agrarische velden passen straks met de inrichting van een Islamitische begraafplaats prima in het landschap. Binnen de Islam wordt een uitbundige grafcultuur niet gewaardeerd en dat vindt zijn weerspiegeling in de aanwezige beplanting. Op en rond de begraafplaats wordt zoveel als mogelijk uitgegaan van streekeigen beplanting, zoals de voor Zuid-Limburg kenmerkende meidoornhagen om percelen te begrenzen. Belangrijk om te vermelden is dat de omwonenden niet buitenspel zijn gezet maar nog diverse mogelijkheden hebben hen bezwaren kenbaar te maken. Met dit initiatief zal door de aanleg van deze begraafplaats een mooi stukje natuur zal ontstaan.

Een ander belangrijk onderwerp was het vaststellen van het bestemmingsplan voor het bestemmen van een Rijksmonumentale hoeve in Groot Welsden tot een reguliere woning en het toevoegen van drie huurwoningen en vier vakantieappartementen. Het wijzigen van de bestemming draagt bij aan de instandhouding van het Rijksmonument en zorgt daarmee voor de kwaliteitsborging van cultureel erfgoed. Ruimtelijk en stedenbouwkundig zijn er geen bezwaren tegen deze ontwikkeling.

Tot zo ver de laatste raadsvergadering voor de feestdagen. Een mooi moment om iedereen veel geluk, liefde en vooral gezondheid toe te wensen.