Nieuws

Besluitvormende vergadering 7-9-2021

Na het zomerreces stond afgelopen dinsdag 7 september alweer een nieuwe besluitvormende vergadering in de raadszaal gepland. Deze raadsvergadering stond in het teken van één agendapunt: de Uitgangspuntennotitie 2022.

Om tot deze notitie te komen werden wij als raadsfracties in het voortraject betrokken om tot een stuk te komen waarin de kaders werden aangegeven voor 2022, als voorbereiding op de begroting welke in november zal worden vastgesteld. 2022, weliswaar het jaar van de verkiezingen dus hele grote veranderingen werden hierin niet opgenomen. De Kadernota werd niet vastgesteld door de raad omdat we ook bij de begrotingsbehandeling nog wat wijzigingen willen kunnen aanbrengen. Met een dichtgetimmerd en vastgesteld uitgangspuntennotitie zou dit niet meer mogelijk zijn. Enkele wijzigingen ziet EML vooralsnog niet zitten. Maar andere zoals het terugdraaien van de halvering van het budget voor het Mantelzorgcompliment juichen wij uiteraard wel toe.

EML kijkt alweer vooruit naar de volgende vergadercyclus waar wij wederom twee nieuwe burgerleden zullen laten benoemen. Chayenne Eerlingen (Gronsveld) en Sander Vaessens (Mheer) zullen EML de laatste maanden voor de verkiezingen nog komen versterken.