Nieuws

Besluitvormende vergadering 18-3-2021

Zorg was voor EML het sleutelwoord tijdens de laatste besluitvormende raadsvergadering.

Zorg voor De Mens
Met het uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (SZMH) gaan we als gemeente meer oog hebben voor onze eigen mensen. Het uittreden betekent namelijk dat de gemeente vanaf 1 juli 2021 in het kader van de Participatiewet beschikt over een eigen sociale dienst waarbinnen uitvoering wordt gegeven aan de taken werk, inkomen en minimaregelingen. Een sterkere integrale dienstverlening voor onze inwoners die hierop een beroep doen, wat aansluit op de visie “Dichtbij het leven”.

Zorg voor onze Verenigingen, Ondernemers en Gemeenschapshuizen
Middels een door EML geïnitieerd amendement i.s.m. CDA worden de middelen uit het Corona-Fonds nog beter besteed en ondersteunen we als gemeente daar waar men het hardst is getroffen. Hierdoor wordt de subsidieregeling Verenigt U uitgebreid naar alle verenigingen, stichtingen en organisaties in onze gemeente. Daarnaast wordt de al bepaalde herstelsteun van 5000 euro voor gemeenschapshuizen eenmalig verhoogd naar 7500 euro.

Zorg voor Natuur & Landschap
We zijn als EML trots op het manifest Buitengewoon Buitengebied. Dit Manifest is een goede stap in de richting om onwenselijke ingrepen in het buitengebied te voorkomen en beschermen we onze natuur en omgeving. Een gezamenlijk amendement van EML i.s.m. CDA en VVD werd goedgekeurd waardoor er bij wijze van uitzondering wel bebouwing mogelijk is mits verantwoord binnen aanwezige omgevings- en ruimtelijke kwaliteiten. Daarnaast is een door EML ingediende motie goedgekeurd waarbij we het college de opdracht hebben gegeven om bestaande hagen te beschermen, maar ook om te kijken of we doormiddel van subsidies de aanplant kunnen stimuleren. Daarnaast verzoeken wij de gemeente ook om goede voorlichting te geven omtrent het correct snoeien van hagen.

Zorg voor onze Jeugd
Ook hebben we ingestemd met het Preventie- en handhavingsplan alcohol en jeugd Zuid-Limburg 2021-2024. We zijn ervan overtuigd dat we als gemeente onze jongeren nog meer moeten beschermen tegen alcoholmisbuik.