Nieuws

Besluitvormende vergadering 27-09-2022

Afgelopen dinsdag 27 september stond de eerste raadsvergadering na het zomerreces gepland. We begonnen deze raadsvergadering met het overhandigen van het functieprofiel voor een nieuwe burgemeester aan Gouverneur dhr. Emile Roemer. U als inwoners heeft bijgedragen aan het opstellen van dit profiel. We gaan op zoek naar een nieuwe burgemeester die zichtbaar en aanspreekbaar is voor iedereen en actief deel uitmaakt van onze gemeente. Iemand die veel waarde hecht aan tradities en voor onze gemeente maatschappelijke en bestuurlijke zaken voortvarend op gaat pakken. De vertrouwenscommissie zal de gesprekken gaan voeren met de kandidaten. Zaak is dat de beste kandidaat uiteindelijk wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester voor Eijsden-Margraten.

Een ander agendapunt was het raadsvoorstel participatieverordening gemeente Eijsden-Margraten 2022. Met de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen verandert er veel in het dagelijks leven van inwoners. Dit leidt tot een grote behoefte vanuit inwoners om invloed uit te oefenen op de democratische besluitvorming. Er wordt binnen onze gemeente al lang gesprokken over het toepassen en uitvoeren van participatie. Deze verordening heeft onder andere als doel de kwaliteit van lokale democratische processen te vergroten, de relatie tussen gemeente en inwoners te versterken en helderheid te scheppen over proces en rolverdeling. Participatie, inspraak en uitdaagrecht wordt verleend aan inwoners, organisaties, bedrijven en andere belanghebbenden die lokaal actief zijn of een lokaal belang hebben.

Het raadsvoorstel verhogen starterslening zorgde voor enige discussie in de raad. Ook binnen EML hinkte we op twee gedachten. Moet je een starterslening wel of niet verhogen in een economisch zeer onvoorspelbare tijd, waarbij voor vele gezinnen de lasten alleen maar blijven stijgen en waar daarnaast de huizenmarkt een kritisch punt heeft bereikt. Breng je met deze maatregel niet nog meer mensen mogelijk in de financiële problemen? Van de andere kant helpt het verhogen van de starterslening ook de mogelijkheid voor het kopen van een woning voor enkele inwoners. EML heeft uiteindelijk verdeeld gestemd maar de meerderheid van de raad was voor de verhoging van de starterslening. EML hoopt dat de overige oorzaken waaronder een groot tekort aan woningen in onze gemeente voor de welbekende doelgroepen vooral niet onderbelicht zullen blijven. De starterslening verhogen gaat dit tekort niet oplossen!