Nieuws

Besluitvormende vergadering 27-10

Ook deze keer weer een digitale vergadering, die langer duurde dan we verwacht hadden. In de voorgaande beeldvormende vergadering was er immers niet veel tijd nodig om de agendapunten te behandelen.

Het visiedocument ‘Visie op dienstverlening’ werd aangenomen. EML is van mening dat deze visie een goede basis en start is om de dienstverlening verder te verbeteren. We hopen dan ook dat onze inwoners hiervan snel resultaten zullen zien en merken.

De EML-fractie stemde ook in met het raadsvoorstel: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Ingberweg 3 in Margaten. Hierdoor wordt er een mooie oplossing gerealiseerd voor het stallen van machines en opbergen van materialen. Er komt een nieuwe loods, die voorzien wordt van een houten buitenkant (douglashout onbehandeld in potdekselverband) en mooi omgeven met passende beplantingen.

Verder werd er unaniem ingestemd met een motie om ondernemers meer ruimte te geven voorafgaande aan de kerstperiode. Ondernemers hebben het nu toch al moeilijk in deze crisistijd. We hopen dat dit een steentje bijdraagt om extra inkomsten te genereren.

Reageren? Graag naar robhermans@eijsden-margraten.nl