Nieuws

Besluitvormende vergadering 28-9-2021

Vorige week dinsdag 28 september vond alweer de eerste besluitvormende vergadering plaats na het zomerreces. Trots zijn we met de benoeming van wederom twee nieuwe burgerleden voor EML. Tijdens deze raadsvergadering heeft de Raad unaniem ingestemd met het toetreden van Chayenne Eerlingen (Gronsveld) en Sander Vaessens (Mheer) als burgerlid van de gemeente Eijsden-Margraten.

Aan de orde zijnde “ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning opslag Gronsvelderweg 1, Gronsveld”. Het betreft hier een uitbreiding van de bestaande opslagcapaciteit van een stof die o.a. in zonnebrandcrèmes en zinkzalven gebruikt wordt en afkomstig is van een bedrijf uit Eijsden. EML had geen bedenkingen omdat de opslag voldoet aan alle geldende veiligheidsvoorwaarden.

Door personeelstekort en COVID-19 heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) besloten om de frequentie van het bevolkingsonderzoek borstkanker met een mammografie te wijzigen van eens in de twee jaar naar eens in de drie jaar. Dit heeft tot gevolg dat er meer vrouwen aan borstkanker zullen overlijden. Borstkankervereniging Nederland (BVN) en KWF Kankerbestrijding voelen zich overvallen door dit besluit. Op initiatief van EML is een motie aangenomen waarbij de raad het college verzoekt om bij de staatssecretaris, door toezending van deze motie, er op aan te dringen tot het intrekken van deze onwenselijke maatregel en daarnaast deze motie bij de Tweede Kamer bekend te maken.

Een motie, ingediend door Fractie Maria Janssen-Rutten, om als gemeente Eijsden-Margraten de klimaatcrisis uit te roepen is door bijna alle fracties afgewezen. EML steunde deze motie ook niet omdat dit zou betekenen dat bij ieder raadsbesluit, raadsvoorstel en over het totale beleid er onderzoek verricht moet worden naar de impact op het klimaat. In veel gevallen betekent dit een kostbare en tijdrovende exercitie. Daarnaast vinden wij dat de overheid zelf in deze aan zet is. Klimaat gaat ons allen aan en dat geldt zeker ook voor de gemeente Eijsden-Margraten. Laten we als volksvertegenwoordigers ook de rol pakken die van ons verwacht mag worden daar waar nodig.