Raadsvergadering

Besluitvormende vergadering 29-9

De beeldvormende vergadering konden we nog fysiek houden. De oordeels en besluitvormende vergadering van 29 september moest weer digitaal vanwege de verscherpte Corona maatregelen.

Weer een lange zit van 4,5 uur, met een raad waarvan een groot deel de vrijdag en zaterdag er voor actief bezig was geweest met bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie. Het raadsvoorstel inzake de Visie en het afwegingskader Burgerparticipatie, gemaakt door de werkgroep burgerparticipatie met daarin een raadslid van EML, werd unaniem door de raad aangenomen. In de visie en het afwegingskader zijn zeer veel zaken opgenomen uit het Manifest van de Burger dat opgesteld is door een zestigtal burgers uit onze gemeente. Middels de visie en het afwegingskader is een goed vertrekpunt geschapen om alle inwoners actief te betrekken bij het tot stand komen van plannen en besluiten. Er werd besloten om de werkgroep burgerparticipatie uit te breiden en ook het platform bestuurlijke vernieuwing.

Een grote meerderheid van de raad stemde voor het bestemmingsplan Recreatielandgoed De Kleine Peul. Onze motie ter voorkoming van bouwval in het landschap en onze wens om verdozing in het landschap tegen te gaan komt hier tot uitvoering. Zo worden 5000m2 aan oud en vervallen betonnen
verharding en 2 grote bouwvallige stallen die het landschap ontsieren nu opgeruimd.

In de Regionale energiestrategie (RES) wordt alleen gesproken over zonne- en windenergie. Wij vinden dat er geen recht gedaan wordt aan de energie-discussie. Met alleen wind en zon redden we het niet. Innovatie is belangrijk om de energiebron van de toekomst te vinden. Tot die tijd moeten we een mix vinden die duurzaam is en betaalbaar blijft voor iedereen. Voor ons is kernenergie deel van die oplossing. Samen met de VVD is derhalve een motie ingediend die pleit om bij het onderzoek
naast zonne- en windenergie ook alle innovaties op het gebied van kernfusie en kernenergie, zoals thoriumreactoren, mee te nemen. Met als doelstelling de energietransitie zo optimaal en volledig mogelijk te kunnen volbrengen. Met uitzondering van D66 stemden alle raadsleden voor deze motie.

Een grote meerderheid van de raad steunde de motie “stop de bouwstop” die EML en CDA hadden ingediend. Woningbouwplannen worden hierdoor positief gestimuleerd.