Nieuws

Besluitvormende vergadering 7 en 8 juni 2022

Vorige week stonden twee besluitvormende vergaderingen gepland. Op dinsdag een reguliere raadsvergadering waarin de raad onder andere mevr. A. Hubens heeft benoemd tot voorzitster van de Rekenkamer en akkoord is gegaan met de plannen om De Laathof in Mesch te verbouwen tot lunchcafé met vakantieappartementen en het maken van tien standplaatsen voor campers.Op woensdag stond de tweede besluitvormende raadsvergadering gepland.

De afgelopen weken is er ontzettend hard gewerkt aan het bestuursakkoord onder leiding van formateur Carla Brugman. EML kon samen met het CDA en de VVD het bestuursakkoord tijdens deze raadsvergadering dan ook met trots overhandigen aan burgemeester Sjraar Cox. We zijn ontzettend trots op het bestuursakkoord. Het uitgangspunt van het akkoord is kort en bondig samengevat in de titel: ‘Goed leven in elke kern’. Inwoners moeten zich prettig voelen in Eijsden-Margraten in elke kern. In grote lijnen ligt de koers vast maar er is ruimte om in te spelen op ontwikkelingen waar we als gemeente wellicht mee te maken gaan krijgen. Het akkoord vindt u op onze website www.eijsdenmargratenlokaal.nl.

Ook werden woensdag de nieuwe wethouders beëindigd. Wethouders namens EML zijn Chris Piatek en Mark Gerritsen. In zijn tweede periode als wethouder heeft Piatek onder andere jeugd, onderwijs, WMO, sport en openbare ruimte in zijn portefeuille. Mark Gerritsen wordt verantwoordelijk voor financiën, belastingen, water, duurzaamheid en klimaatverandering.

Zo’n twee maanden na de verkiezingen ligt er een mooi bestuursakkoord en is het College van B&W eindelijk gevormd. Het bouwen aan een nog mooiere gemeente Eijsden-Margraten kan nu echt beginnen. De fractie van EML hoopt de komende vier jaren samen met alle collega raadsleden en het college op een respectvolle, prettige maar vooral ook constructieve wijze te kunnen samenwerken om onze gemeenschappelijke doelen te realiseren.