Nieuws

Besluitvormende vergadering 9-11 & 11-11

Deze keer stonden de raadsvergaderingen in het teken van de begrotingscyclus. Onze nieuwe fractievoorzitter las onze algemene beschouwingen voor. U kunt deze hier terugvinden op onze
website. EML spreekt haar waardering uit voor de manier waarop de raad betrokken is bij de voorbereidingen van de begroting. We mogen concluderen dat we een relatief gezonde gemeente zijn en zijn trots op het feit dat we een meerjarig sluitende begroting hebben. Een gegeven wat zeker niet vanzelfsprekend is in deze tijd waar gemeentefinanciën onder druk staan.

Wij steunen het plan van het college om uit SZMH te treden, niet enkel omdat hier financieel winst is te behalen maar vooral omdat wij een meerwaarde zien van een integraal Sociaal Team van Participatiewet,
WMO en Jeugd. EML stemde ook in met het halveren van het budget voor het Mantelzorgcompliment. Hetgeen niet wil zeggen dat we de inzet van mantelzorgers niet waarderen. Als er een keuze gemaakt moet worden gaan wij voor een degelijke ondersteuning en begeleiding van de mantelzorger.

Ons, met de VVD ingediend, amendement om de voorgestelde verhoging van de Lijkbezorgingsrechten gelijkelijk in drie jaren in te voeren, werd aangenomen. We zullen ontwikkelingen en keuzes kritisch blijven volgen, om zo ook grip te blijven houden op de uitgaven. Het is echter ook belangrijk om alles wat gepland is ook tot uitvoer te brengen..

EML zal daadkrachtig verder gaan!