Nieuws

Chris Piatek & Mark Gerritsen EML wethouders in nieuwe coalitie

De beoogde coalitie in Eijsden-Margraten van CDA, EML en VVD heeft onder leiding van Carla Brugman de afgelopen weken een concept bestuursakkoord opgesteld dat de komende week wordt besproken met de twee andere partijen in Eijsden-Margraten en het maatschappelijk middenveld. Met de inbreng van deze groepen zal Brugman in samenspraak met de beoogde coalitie een definitief akkoord opstellen dat naar verwachting begin juni wordt gepresenteerd, waarna ook de nieuwe wethouders zullen worden benoemd.

 

De beoogde wethouders zijn voor de VVD Jan Weling, voor EML Chris Piatek en Mark Gerritsen en voor het CDA Jos Custers en Gerry Jacobs.

 

Het akkoord is opgezet rond vijf prioritaire thema’s die de komende bestuursperiode als hoofdmotief van het uit te voeren beleid zullen gelden. Iedere wethouder is voor een thema verantwoordelijk. Naast Wonen en Leefomgeving (Custers) zijn dat Leefstijl (Piatek), Dienstverlening (Weling), Natuur en Landschap (Jacobs) en tot slot Duurzaamheid en Klimaatverandering (Gerritsen).