Geen categorie

Chris Piatek

By 13/03/2018 No Comments

Mijn naam is Chris Piatek, 36 jaar, geboren en getogen in Mariadorp waar ik nu nog steeds met Chantalle en onze twee kinderen Gwen en Ivan, met veel plezier woon. Ik ben werkzaam als consulent bij Sociale Zaken Maastricht-Heuvellang. met als speciale taak Maatschappelijke Opvang. Met mijn werk heb ik vooral te maken met cliënten die kampen met multi-problematiek (verslaving, dak- en thuisloos, psychische problemen, schulden) en die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Als vóór de fusie van de gemeenten Eijsden en Margraten was ik voor Partij Groot Eijsden actief in de politiek als lid van de commissie Inwonerszaken. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 zit ik in de gemeenteraad en de commissie Zorg en Welzijn van de gemeente Eijsden-Margaten. In oktober 2015 werd ik, na het plotseling overlijden van mijn mentor Ron Thimister, voorzitter van de fractie PGE-M. Als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand mag ik een aantal vrienden, kennissen, op hun verzoek, in de echt verbinden. Ik vind het een grote eer.

Ik doe in onze gemeente ook veel vrijwilligerswerk, omdat ik het leuk vind, maar ook omdat ik vind dat vrijwilligerswerk een bindmiddel is voor onze samenleving. Zo ben ik voorzitter van het Rode Kruis afdelingen Eijsden-Magraten, secretaris van de Ouderraad van de Openbare Basisschool Mesch en bestuurslid van het buurtcomité SCEM Mariadorp. Van 2003 tot en met 2014 heb ik als secretaris met veel trots en met vele vrienden Pisart Festival Eijsden mogen organiseren. In mijn vrije tijd voetbal ik en ben ik clubsscheidsrechter bij S.V.M.E. Ik ben ook lid van Carnavalsvereniging de Kwakvusj. Al vele jaren coördineer ik samen met mijn broer Ramon de kaartcontrole van het festival Pinkpop in Landgraaf. We geven hier acte de préséance met een groep van ongeveer 70 personen veelal uit onze gemeente.

Graag wil ik mij met uw steun ook de komende vier jaar inzetten voor de inwoners en ondernemers van onze mooie gemeente. Mijn belangrijkste speerpunten uit ons verkiezingsprogramma zijn dan ook:

  • Inwoners moeten meer en eerder worden betrokken bij belangrijke projecten welke grote gevolgen hebben voor hun omgeving;
  • Goede initiatieven van inwoners en verenigingen dienen serieus bekeken te worden, van de gemeente verwachten wij een coöperatieve houding;
  • Nieuwe grote bedrijven moeten niet langer worden toegelaten in ons buitengebied. Uitbreidingen van bestaande bedrijven in het buitengebied dienen zorgvuldig beoordeeld te worden, hierbij dienen ook de inwoners vanaf het begin te worden betrokken. Grote hallen niet gerelateerd aan het landbouwbedrijf behoren op een industriegebied;
  • De gemeente moet zich voor de keuzemogelijkheid tussen een kleinschalige basisschool en een brede school blijven inzetten, hierbij dient uiteraard de kwaliteit van het onderwijs bij beiden te worden gewaarborgd;
  • Schoolroutes moeten veilig zijn en ook zodanig worden onderhouden de ze veilig blijven;
  • Het buitenspelen van onze kinderen moet extra gestimuleerd, maar voor gefaciliteerd worden door meer speelweiden met uitdagender speelmateriaal;
  • (Stille-) armoede moet aan banden worden gelegd door scholing, dagbesteding en werk, maar ook door reeds bestaande mogelijke hulp geregeld onder de aandacht brengen;
  • Er moet voorkomen worden dat ouderen en jongeren noodgedwongen onze gemeente moeten verlaten omdat voor hen geen voldoende geschikte (huur-) woningen beschikbaar zijn;
  • De duurzame weg welke onze huidige wethouder John Willems is ingeslagen willen wij vervolgen;
  • Voor de bewoners van de Zeepweg in Gronsveld en van Mariadorp is de leef kwaliteit sterk verminderd vanwege toenemend verkeer op de A2. Gezien de gewijzigde milieubeschermende maatregelen moet worden onderzocht of verlaging van de maximum snelheid aldaar of wellicht een geluidsscherm een oplossing kan bieden.