Nieuws

EML steunt John Willems

By 25/02/2019 No Comments

Laat uw stem niet verloren gaan op woensdag 20 maart.

Stem op John Willems, lijst 10 nummer 11

Lokaal-Limburg: Dichtbij, Betrokken en Daadkrachtig

Eijsden-Margraten is een prachtige plek met een rijke cultuur, een bloeiend verenigingsleven en een mooie natuur. Allemaal zaken die het beschermen waard zijn.

Als kandidaat namens Lokaal-Limburg wil ik ook binnen onze provincie opkomen voor uw belangen. In de provincie worden weliswaar andere beslissingen genomen dan in een gemeente, maar de provincie gaat over onderwerpen die directe invloed hebben op de leefbaarheid in uw eigen omgeving.

Lokaal belang

Lokaal-Limburg is een platform van onafhankelijke lokale partijen uit heel Limburg. Wij zijn niet links of rechts, wij zijn gericht op het lokale belang en steeds op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat. Lokale identiteit vinden wij van belang.

De Statenleden voor Lokaal-Limburg worden gevoed door de aangesloten partijen in de provincie. Besluiten worden genomen vanuit de gedachte “Kracht van de Regio”; leg de besluitvorming zo veel mogelijk neer bij de laagste bestuurslaag, dicht bij de inwoners.

– Minder regels en minder bureaucratie.

– Meer mogelijkheden om nieuwe ideeën uit te proberen.

– Aandacht voor leefbaarheid van steden en landelijke gebieden.

– Ook aandacht voor duurzaamheid, voor natuur en milieu, voor behoud van historie en voor traditie.

Meer weten over Lokaal-Limburg? Kijk op onze site www.Lokaal-Limburg.nl

John Willems – Flyer – vb1