Nieuws

EML vraagt interpellatiedebat aan

Middels dit persbericht willen wij graag reageren op de ontstane situatie in Eijsden-Margraten omtrent de IKL-affaire. De afgelopen weken zijn ook wij als EML geconfronteerd met diverse mediaberichten over deze affaire en de gevolgen die deze heeft gehad voor gouverneur Bovens, de gedeputeerden en onze burgemeester Akkermans.

EML staat voor lokaal en onafhankelijk en staat zeker ook voor transparantie. Dit betekent dat wij onder andere veel belang hechten aan openheid van zaken. Dit geldt natuurlijk ook voor de gehele IKL-affaire en in bijzonder voor de rol van burgemeester Akkermans in deze als voorzitter van de raad van toezicht.

De afgelopen week werd de indruk gewekt dat EML niet open zou staan voor een interpellatiedebat. Dit is totaal niet aan de orde. Juist wij hechten ontzettend veel waarde aan het voeren van een open debat en de daarbij horende transparantie. Wel vragen wij ons oprecht af of de al reeds geplande raadsvergadering van dinsdag 20 april hiervoor geschikt is. Daarnaast willen wij de regels en het proces van een interpellatiedebat respecteren en hanteren.

Een verzoek van de oppositie om voor de raadsvergadering van dinsdag 20 april een agendawijziging door te voeren geniet niet onze voorkeur. Om een open en gedegen debat te kunnen voeren is afgesproken om vooraf aan te geven aan wie vragen worden gesteld en welke vragen dit zijn. Helaas heeft de oppositie deze vragen niet aangeleverd binnen de daarvoor in de gemeenteraad afgesproken termijn van 72 uur. Wij zullen daarom niet instemmen met een wijziging van de al reeds volle raadsagenda. Echter zijn wij wel voor het voeren van het debat. Daarom zal EML een afzonderlijk interpellatiedebat aanvragen op zeer korte termijn. Deze aanvraag zal formeel worden ingediend tijdens komende raadsvergadering inclusief de door ons gestelde vragen. Het debat dient in onze ogen fair, integer en met respect gevoerd te worden. Daarnaast willen wij verzoeken om het debat fysiek te organiseren in plaats van het ‘digitale’ alternatief.

Met dit interpellatiedebat wordt de raad in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en krijgt de burgemeester en het college de gelegenheid om de gewenste transparantie in haar antwoorden te tonen. Daarnaast lopen er nog diverse onderzoeken waarbij wij met veel belangstelling wachten op de resultaten. Echter zullen de uitkomsten van deze onderzoeken nog enige tijd op zich laten wachten.