Geen categorie

John Nelissen

By 06/03/2018 No Comments

Mijn naam is John Nelissen. Ik ben 56 jaar. Ik ben geboren en getogen in St. Geertruid. In 1984 ben ik, zijnde kapitein van de jonkheid, in het huwelijk getreden met Carla. Samen hebben we een zoon en dochter.

Ik ben reeds 22 jaar werkzaam bij Sappi Maastricht als beveiligingsbeambte.

In het prachtig dorp St. Geertruid heb ik al vele bestuursfuncties bij verenigingen bekleed.
Zo was, of ben ik: Vice-voorzitter V.V.Geertruidse Boys, bestuurslid PR V.V.Geertruidse Boys, voorzitter biljartclub Los Band, voorzitter bejaardenvereniging Plus Actief en voorzitter stichting Gemeenschapshuis. Momenteel ben ik nog spelend lid bij biljartclub Los Band en verenigingsscheidsrechter van V.V.Geertruidse Boys.

In 1998 had ik de eer prins te mogen zijn in ons mooie Segietere. De afgelopen 25 jaar heb ik in de carnavalstijd de seniorenzitting in St.Geertruid mogen organiseren en presenteren. Inmiddels is deze zitting bekend in de wijde omgeving. En in 2006 werd ik Koning van schutterij St.Joseph. Een hele eer dit te mogen zijn bij zo een mooie vereniging.

Ruim 30 jaar geleden heb ik mij voor het eerst verkiesbaar gesteld op de lijst van Samenwerkingsverband Margraten (SVM). Door de samenvoeging van SVM en PGE-M is de nieuwe en sterke lokale lijst Eijsden Margraten Lokaal (EML) ontstaan. In deze partij heb ik veel vertrouwen iets voor de lokale burger te kunnen doen. Lokale partijen besturen van onderop. Dat betekent dat zij besturen voor, door en met alle inwoners zonder juk van een landelijk partij bestuur.
Graag hadden wij ook uw vertrouwen, want samen zijn wij sterk!
Wilt U dat uw mening gehoord zal worden? Wilt U dat uw mening mee zal worden genomen in de besluitvormingen?

Stem Eijsden-Margraten Lokaal, Lijst 2.