Geen categorie

John Willems

By 14/02/2018 No Comments

Mijn naam is John Willems. Vanaf 1 januari 2011 heb ik als wethouder samen met mijn medebestuurders onze fusiegemeente Eijsden-Margraten succesvol mee vorm en inhoud mogen geven. De geslaagde fusie is mede te danken aan de onvoorwaardelijke steun vanuit mijn eigen lokale politieke partij en raadsfractie PGE-M, die vanaf nu samen met de lokale partij SVM de nieuwe partij EML (Eijsden-Margraten Lokaal) vormt en met uw massale steun als kiezer een frisse wind zal gaan doen waaien in het huis van de burger.

Voor mij is deze gemeenteraadsverkiezing na twee raadsperioden een natuurlijk moment om terug te treden.

Ik ben het met de EML visie eens dat het wethouderschap geen “erfgoed” is.
Met dankbaarheid denk ik terug aan de brede steunbetuigingen vanuit de hele dorpsgemeenschap en de constructieve raadsbrede samenwerking met alle raadsleden en commissieleden. Ik denk met plezier terug op de collegiale samenwerking met de burgemeester en mijn collega wethouders. Dat geldt zeker ook voor onze betrokken en loyale ambtenaren van Eijsden-Margraten. Daarnaast kon ik altijd rekenen op de collegiale samenwerking met de medebestuurders en ambtenaren van onze buurgemeenten.
Met intense droefenis denk ik terug aan het plotselinge overlijden van onze fractievoorzitter Ron Thimister op 9 september 2015. Hij zou de fusie met zusterpartij SVM hebben toegejuigd.

Ik ben daarom bijzonder trots op onze nieuwe lokale partij EML die zich daadkrachtig gaat inzetten voor de doorontwikkeling van onze nog jonge gemeente. EML vindt dat ruim zeven jaar na de fusie, voor het maatschappelijk draagvlak niet meer persé vijf wethouders nodig zijn. Deze verkiezingsronde geeft de kans door minder bestuurlijke drukte, onze ambtenaren meer verantwoordelijkheid en ruimte te geven.
Samen met EML hoop ik dat deze verkiezingen ook de opmaat zullen worden naar een vanzelfsprekendheid dat u als inwoner vroeger en vaker bij het gemeentelijk beleid betrokken wordt en het nieuwe college actief inhoud geeft aan de vraag naar burgerparticipatie.
Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de toekomstige opgaven op het gebied van meer passende huur- en koophuisvesting voor ouderen, alleenstaanden en jongeren. Duurzaamheid en de onontkoombare energietransitie. De geluids-, geur- en luchtkwaliteit. Geen verdere onnodige aantasting van ons landschap. Het ondernemerschap en de werkgelegenheid. De WMO en de jeugdzorg. Het faciliteren van sociale centra. Gemeentegrensoverschrijdende samenwerking met andere gemeenten. enz.enz.

Ik roep u op uw stem massaal uit te brengen op een van de 35 kandidaten van de enige lokale partij EML, de partij die staat voor doorontwikkeling, verandering, vernieuwing en burgerparticipatie.