Geen categorie

Jos Slangen

By 16/02/2018 No Comments

Inmiddels woon ik ruim 10 jaar in Gronsveld, samen met mijn partner Nathalie. Vorig jaar mocht ik voor de 62ste keer mijn verjaardag vieren!

Na de lerarenopleiding en een korte periode in het basisonderwijs, ben ik sinds 1980 werkzaam bij de Universiteit Maastricht.

Als lid van een lokale partij sta ik voor de burger en voor hun wensen en belangen. Om te achterhalen wat de inwoners van Gronsveld nu echt belangrijk vinden zou er een korte vragenlijst hierover kunnen worden verspreid. De inwoners bepalen op die manier zelf op welk gebied onze partij hun belangen beschermd en behartigd.

Een van de speerpunten is ondersteuning op het sociale terrein. De overheid schuift steeds meer taken door naar de gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van re-integratie na ziekte, bevordering van arbeidsparticipatie, migratie ed. Dit vereist, naast voldoende mankracht, ook specifieke kennis binnen de gemeenten op dit gebied.

Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor de alledaagse zaken waar de inwoners mee geconfronteerd worden. Ik denk daarbij dan bijvoorbeeld aan de lawaaioverlast nabij de A2, en door de omliggende vliegvelden. Hierbij steun ik ook van harte het recente burgerinitiatief ‘Greenjunkies’! Inwoners hebben zich ingezet om door middel van het planten van speciaal gekweekte struiken een bijdrage te leveren aan een schonere lucht en daardoor betere leefomgeving in onze gemeente.

Conclusie: er is meer dan genoeg te doen en ik hoop over 4 jaar terug te kunnen kijken op een periode, waarin ik een positieve bijdrage aan de belangen van de inwoners heb kunnen geven.