Nieuws

Maria Janssen verlaat EML Fractie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 oktober jongstleden heeft Maria Janssen aangegeven de EML fractie te verlaten. Verschil van inzicht en het te volgen verkiezingsprogramma liggen hier onder andere aan ten grondslag.

Maria Janssen zal als eenmansfractie door gaan en zal het EML verkiezingsprogramma blijven omarmen. Bestuur, fractie en leden wensen Maria heeft veel succes. Een woord van dank is zeker op zijn plaats. Maria heeft als geen ander inzet getoond voor de partij, de lokale politiek en vooral voor de inwoners van Eijsden-Margraten.