Nieuws

Nieuwe burgerraadsleden EML

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 juli jongstleden heeft de Raad unaniem ingestemd met het toetreden van Roy Meertens en Erik Bongaerts als burgerlid van de gemeente Eijsden-Margraten. Beide heren stellen zich voor:

Erik Bongaerts:
Ik ben woonachtig in Gronsveld en ik typeer mezelf als empathisch, betrokken, ruim geïnteresseerd, verbinder en puttend uit ervaring. Gegroeid in leidinggevende functies , wetende dat oplossingen meestal in het midden liggen en wanner het moet ook beslissingen neem. Begripvol dat dat ik mensen teleur zal stellen, maar het eind resultaat een opstap kan (moet) zijn naar een volgende stap. Zo lang als we naar elkaar blijven luisteren en respect vol met elkaar omgaan is fatsoen gewaarborgd en kunnen wij samen vrijheid en democratie vertegenwoordigen. Eerlijkheid duurt het langst. Gehuwd, lieve Partner, twee bijzondere zoons! Ambitieus om bestuurlijk mee te denken/beslissen over onze unieke Heuvelland gemeente.

Roy Meertens:
Ik ben 29 jaar oud, geboren in het vroegere AZM, maar getogen en woonachtig in Èèsjde. Getrouwd met Wendy en de trotse papa van twee meisjes. Vanaf mijn 11de ben ik me gaan interesseren in de politiek en heb het altijd zo goed als proberen te volgen. Toen mij gevraagd werd om lid te worden van EML en tevens burgerlid kon ik na een goed gesprek geen nee zeggen. De ambities zijn duidelijk; gekozen worden als raadslid en wie weet ooit wethouder te mogen worden van onze prachtige gemeente. Net als EML sta ik voor lokale betrokkenheid, betrouwbaarheid, opkomen voor onze burgers en samenwerken aan de verdere groei van Eijsden-Margraten. Midden, tussen de burgers in staan is mijn doel, want zo weet je wat er speelt en kunnen we binnen de politieke kaders op zoek naar de beste oplossingen.