Nieuws

Nieuws uit de Raad:

By 24/07/2019 No Comments

Met de steun van een grote meerderheid in de raad heeft EML ervoor gezorgd dat de inwoners van de Joseph Partounsstraat toch mochten inspreken over de problemen in hun straat. Wij vinden dat dit zonder barricades moet kunnen gebeuren, zoals ook te lezen valt in ons Raadsprogramma 2018-2022: “Wij gaan een bestuursstijl ontwikkelen waarin het gemeentebestuur optimaal verbinding maakt met de kracht van de samenleving”.

Omdat deze stijl nog niet in de genen zit is het goed te constateren dat er twee belangrijke nota’s zijn aangenomen. De nota Participatie als ook Bestuurlijke Vernieuwing, moeten het denken en handelen in ‘Het Huis van de Burger’ veranderen.

Overigens zijn door het college in korte tijd financiële tekorten geconstateerd. Begin juni 2019 werd in de media met jubelzang over de eindafrekening van 2018 gesproken. Deze zou een goede financiële basis voor de toekomst zijn. Echter kregen we tot onze schrik in de raadsstukken een ander beeld voorgeschoteld. Er wordt nu zelfs geopperd om de belasting, waaronder wederom de WOZ belasting, te verhogen om zo de oplopende kosten in de Jeugdzorg en de Samenwerkingsverbanden (o.a. GGD, BsgW, Veiligheidsregio) te kunnen dekken.

EML zal zich hier waar mogelijk tegen verzetten. Ook willen wij een strengere controle op de winsten van de zorgaanbieders, vaak over de ruggen van de patiënten binnengehaald. De ambities/plannen van de raad mogen soberder, eventueel minder snel uitgevoerd, uitgesteld waar niet direct nodig en in sommige gevallen worden geschrapt.

Waar niet aan mag worden getornd is aan de subsidies voor onze verenigingen. Zij vormen immers het hart van onze fijne samenleving.

De EML-fractie, wethouders en burgerleden.

Contact? Graag! via johnnelissen@eijsden-margraten.nl of 0434091924 Maria Janssen-Rutten