EML

Raadsvergadering 13-11-2022

Vorige week stond in het teken van de algemene beschouwingen en de goedkeuring van de begroting 2023. De begroting werd uiteindelijk unaniem aangenomen door de raad, een positief en goed teken. Een terugblik op de algemene beschouwingen van vorige jaar leert ons dat er nog veel in het teken stond van de Coronacrisis. Daar waar we langzaam mogen concluderen dat we deze crisis achter ons kunnen laten, worden we als samenleving geconfronteerd met nieuwe crisissen. Mede als gevolg van de oorlog in de Oekraïne hebben wij te maken met hoge inflatie en de energiecrisis. Zaken waarvan een groot deel van onze inwoners nu al de gevolgen van merken. Met de klimaatcrisis, stikstofcrisis, asielcrisis en de woningcrisis wordt deze vervelende lijst alleen maar langer. Mensen maken zich zorgen en terecht. De Coronacrisis heeft ons geleerd om initiatieven te ontplooien, creatief te zijn maar bovenal er te zijn voor onze inwoners. Met deze huidige situatie zullen we adequaat moeten handelen en waar we kunnen er zijn voor onze inwoners, verenigingen en stichtingen. Meer dan ooit wordt er gekeken naar de landelijke maar zeker ook de lokale overheid.

Een door EML ingediende motie werd aangenomen door de raad. Met deze motie vragen we het college om vanaf heden kritisch te kijken naar de bestaande beleidsnoties en kaderstellende documenten. Goed beleid kan immers alleen worden gemaakt met de meest recente en bijgewerkte informatie. Samen met de VVD dienden wij ook een amendement in om de geschrapte maatschappelijke stimuleringssubsidie voor verenigingen en de mogelijkheden voor verenigingen te ondersteunen bij dagdagelijks onderhoud alsnog mogelijk te maken. Met de toezegging van minimaal 10.000 euro zijn er gelukkig dankzij dit amendement toch nog mogelijkheden voor verenigingen.

De begrotingsvergadering verliep constructief en in een prettige sfeer. Dank aan alle ambtenaren die veel werk hebben gestoken in de voorbereiding en het sluitend krijgen van de begroting. De samenwerking en sfeer binnen de gemeenteraad na de verkiezingen van 2022 zijn in onze beleving beter dan lange tijd voorheen. Met de uitdagingen maar zeker ook de onzekere tijd die we kennen in onze gemeente is dat geen overbodige luxe.