Nieuws

Raadsvergadering 13-12-2022

Vorige week stond de laatste reguliere raadsvergadering van 2022 gepland. Een van de onderwerpen op onze agenda was het vaststellen van het waterprogramma 2023-2027, de klimaatstrategie en het waterketenplan. Een zeer belangrijk onderwerp en dus noodzakelijk om de visie, doelen en gezamenlijke acties op het gebied van hevige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en de gevolgbeperking van overstromingen vast te leggen. Daarnaast geeft klimaatadaptatie ons de kans om de leefomgeving te verbeteren, de biodiversiteit en ecologie te versterken. Mooi dat er nu een nieuw plan ligt. Er is immers veel veranderd qua wetgeving en klimaat.

Er laaide ook weer, mede door een amendement van de VVD, een discussie op over het verlagen van de forensenbelasting. De forensenbelasting dient ertoe om mensen die in onze gemeente een tweede huis kopen mee te laten betalen aan voorzieningen. In Eijsden-Margraten liggen de belastingen vergeleken met de rest van Nederland relatief hoog. Echter dit is een bewuste keuze geweest. Enerzijds als ontmoedigingsbeleid om woningen vooral beschikbaar te houden voor eigen inwoners. Anderzijds om de woonfunctie te behouden. EML is in ieder geval geen voorstander van het verlagen van deze belasting die kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Daarnaast zou het ook een vreemd signaal zijn om in tijden van crisis juist een belastingverlaging door te voeren voor een kleine groep mensen die in staat zijn om een tweede huis te kopen.

We naderen alweer de feestdagen en het mag duidelijk zijn dat 2022 een bijzonder jaar is. Mede als gevolg van de oorlog in de Oekraïne hebben wij te maken met hoge inflatie en de energiecrisis. Zaken waarvan een groot deel van onze inwoners nu al de gevolgen merken. Daarom wenst EML u extra veel geluk, liefde en vooral gezondheid toe. Ook in het nieuwe jaar zal EML klaar staan voor onze inwoners en uw belangen. Onze wethouders, fractie- en burgerleden doen dit met veel plezier en passie. Wij zijn er voor u!