EML

Raadsvergadering 14-02-2023

Tijdens de eerste raadsvergadering van 2023 stond een volle agenda gepland. Een behoorlijk aantal hiervan waren hamerstukken en tijdens de dialoogvergadering uitgebreid besproken. Aanvankelijk stond het raadsvoorstel Voortzetting Team Heuvelland op de agenda gepland. Dit voorstel behelst een plan vanuit het college om de aanpak van toeristische overlast en verkeersdrukte in het Heuvelland aan te pakken. Aanvankelijk waren hier Vaals en Gulpen-Wittem ook bij betrokken maar inmiddels heeft Vaals zich teruggetrokken uit Team Heuvelland en zijn er ook grote twijfels over de aanpak bij onze buurgemeente Gulpen-Wittem.

Uiteindelijk is bij het vaststellen van de agenda besloten om dit agendapunt niet te behandelen tijdens deze raadsvergadering. EML is groot voorstander van verdere samenwerking met Gulpen-Wittem maar wij zijn ook van mening dat het cruciaal is verbreding te zoeken. Ons verzoek is vooral om ook de gemeente Vaals uit te nodigen met het verzoek hun ingenomen standpunt alsnog te overwegen. Daarnaast missen we het nemen van fysieke maatregelen in 2023. Met uitzondering van enkele kleinschalige aanpassingen zijn er in het voorstel uitsluitend onderzoeken, studies en verkenningen opgenomen. Waar is de daadkracht in deze? En tenslotte heeft EML al tijdens de raadsdialoog vragen gesteld ten aanzien van de salariskosten van de Programmacoördinator en Omgevingsmanager resp. € 90.000 (12 uur per week) en € 60.000 (8 uur per week).

Een motie van EML samen met VVD en CDA werd uiteindelijk unaniem aangenomen door de raad. In deze motie roepen we het college op om de samenwerking voor te zetten en daarnaast ook andere gemeenten binnen onze regio deel te laten nemen in het project. Deze vraagstelling uit te laten voeren door het Programmabureau Zuid-Limburg in de eerste helft van 2023 middels bijeenkomsten en de bevindingen uiterlijk 1 juli 2023 te rapporteren aan de raden van Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem. Daarnaast het verzoek om lokale projecten integraal met het uitvoeringsprogramma Mobiliteit van onze gemeente op te pakken.

Verder is er besloten om binnen vier weken een raadsthema avond te organiseren waarbij we als raad van Eijsden-Margraten samen concreet onze wensen kenbaar kunnen maken. Een ding mag duidelijk zijn: dat is dat we de overlast willen beperken op de juiste manier, alsook met een financieel verantwoorde aanpak waarbij onze burgers betrokken zijn.

Aan het begin van de vergadering maakte de burgemeester ook bekend dat Peter Hendriks de CDA-fractie heeft verlaten en zich aangesloten heeft bij EML.