EML

Raadsvergadering 18-10-2022

Tijdens de raadsvergadering van 18 oktober heeft EML een motie ingediend met de titel ‘Help verenigingen de winter door’. EML riep met deze motie het college op een onderzoek te doen naar de realisatie van een noodfonds voor vrijwilligersorganisaties die in nood raken door torenhoge energiekosten. Daarnaast werd het college opgeroepen om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om gemeentelijke accommodaties versneld te verduurzamen. Dit om te voorkomen dat verenigingen en stichtingen bedreigd worden in hun voortbestaan doordat zij de oplopende kosten niet langer kunnen dragen. Wethouder Piatek heeft de raad al enigszins gerust kunnen stellen door aan te geven te zijn gestart met een zogenaamde taskforce die is gericht op oplossingen in deze energiecrisis. De motie werd door het merendeel van de raad aangenomen als stimulans voor het college om dit voortvarend op te pakken.

Een ander agendapunt was de Bestuursopdracht gebiedsontwikkeling stationsomgeving Eijsden. De Raad heeft het college de opdracht gegeven om te komen tot een gebiedsvisie voor het Stationsgebied en omgeving. De bedoeling is om omwonende en overige betrokkenen aan de voorzijde te benaderen zodat zij kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden in het gebied en welke ontwikkelingen gewenst zouden zijn. Dit zal gebeuren door het bureau dat de opdracht krijgt voor de gebiedsvisie. Namens EML zal Sander Coninx deelnemen aan de stuurgroep die de richting bepaalt in het proces en het proces bewaakt om te komen tot een gebiedsvisie. Tijdens de raadsvergadering heeft EML er op aangedrongen om de termijn voor het ontwikkelen van deze visie (2e kwartaal 2025) te herzien om sneller tot een mooi resultaat te komen.