Nieuws

Raadsvergadering 6 mei 2020

By 15/05/2020 No Comments

Het was wel even wennen om via de digitale ‘snelweg’ met elkaar te debatteren tijdens de raadsvergadering op 6 mei jl. Er moest een lange agenda worden afgewerkt vanwege het uitvallen van de vergadering in maart en inmiddels hadden nieuwe agendapunten zich opgehoopt. Enkele voor EML belangrijke onderwerpen belichten we hieronder.

Nieuwbouw in Banholt goedgekeurd!
In ons verkiezingsprogramma beloven wij nieuwbouw in onze kernen om te voorkomen dat mensen uit hun vertrouwde omgeving moeten wegtrekken. Wij zijn dan ook erg blij dat het door wethouder Dreessen en zijn ambtenaren gemaakte uitbreidingsplan Mheerderweg-Noord unaniem door de raad is aangenomen. EML heeft gevraagd om snel met de werkzaamheden te starten en de vaart erin te houden.

Visie Vrije Tijds Economie (VTE)
De Visie Vrije Tijds Economie van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten werd als raadsvoorstel voorgelegd. EML kon de andere politieke partijen niet overtuigen van de noodzaak om deze visie pas later goed te keuren. Wij willen graag eerst onze eigen Toeristische visie en Actieplan door de raad samen met de inwoners en ondernemers vaststellen. Wij hechten er belang aan om verkiezingsbeloften waar te maken. En bovendien afspraken na te komen die al in 2018 in het raadsbreed vastgestelde Programma zijn vastgelegd. Zeker nu het toerisme in onze gemeente op plaatsen te veel druk legt op de inwoners willen we de lokale belangen vooropstellen en daarna zeker de samenwerking met de andere gemeenten zoeken. Helaas stemde EML als enige partij tegen.

Drukte in het Heuvelland.
In de voorgaande zes weken is door de overheid intensief toezicht gehouden op de  activiteiten in het heuvelland. Nu de strenge Corona-maatregelen versoepeld worden draait de planning van wielerevenementen weer op volle toeren. EML heeft de burgemeester als hoofd Veiligheid dan ook opgeroepen om de vinger aan de pols te blijven houden. Een pilsje of wijntje op afstand mag gelukkig weer wel!