Geen categorie

René Janssen

By 12/03/2018 No Comments

Mijn naam is René Janssen. Ik ben geboren en getogen in Margraten en kom uit een ondernemers familie die zich altijd met landbouw en later met de aannemerij heeft bezig gehouden. Ik ben 47 jaar, getrouwd met Germaine Duizings uit Mesch en samen zijn we de trotse ouders van een 20 jarige zoon, Guy.

Na een zwaar ongeval in 1997, veranderde mijn leven drastisch. Van de ene op de andere dag kon ik een arm niet meer gebruiken. Ik kwam als jonge ondernemer, gevestigd op bedrijventerrein Aan de Fremme, terecht in een wereld vol bureaucratie waarbij hulp aan mensen met een beperking duidelijk niet voorop stond. Als ondernemer en inwoner van onze gemeente kwam en kom ik bureaucratie ook bij de lokale politiek van (Eijsden-)Margraten tegen. Ook hier heeft de inwoner en ondernemer vaak het gevoel niet meer dan een nummer te zijn.

Temeer een reden voor mij om me in 2006 voor het eerst verkiesbaar te stellen als raadslid voor de lokale partij Samenwerkingsverband Margraten (SVM). Deze lokale partij vecht al vele jaren tegen de bureaucratie in de gemeentelijke politiek.
Anno 2018 zet SVM zich nog steeds in om een politieke ommezwaai te bewerkstelligen waarbij de inwoners voorop staan. Het politiek gewin voor de enkeling is hierbij niet van belang. Uiteindelijk doen we ons werk in de raad voor alle inwoners en ondernemers uit onze gemeente.
Vanaf de verkiezingen in maart 2018 gaat onze politieke partij op in Eijsden Margraten Lokaal (EML). Ook in deze nieuwe politieke partij wordt het gedachtengoed waarbij de inwoner en ondernemer voorop staat nog sterk uit gedragen.

Naast het werk in de raad ben ik bestuurlijk betrokken bij 2 judo sportverenigingen (To-Zai, Ko-Tani) en Bedrijvenvereniging Aan de Fremme. Verder ben ik al vele jaren als steunend lid betrokken bij Harmonie Concordia en RKVVM, beiden uit Margraten.

Als raadslid acht ik het de taak van onze lokale overheid om het verleden in al haar facetten met de toekomst te verbinden.
Tradities, verenigingen, alledaagse faciliteiten, sociale activiteiten, wonen, werken en omgeving willen we voor de inwoners van jong tot oud behouden.
Dit terwijl we streven naar een duurzame, moderne en toekomstbestendige omgeving waarin iedereen kan meedenken, wonen en ondernemen op de plek die men hiervoor zelf het meest geschikt acht.
De gemeentelijke politiek moet hierbij het instrument zijn om initiatieven van de lokale inwoner en ondernemer, als ook ontwikkelingen en bijdragen die een betere woon- en werkomgeving creëren, te faciliteren en te ondersteunen.
Beloften om iets te realiseren kun je iedere dag maken. Echter van een groter belang is de weg die je neemt om doelen te bereiken. En net hier zit het essentiële verschil met bureaucratisch ingestelde landelijke partijen en onze lokale partij.

Wij vragen uw steun dan ook om een nieuwe weg te bewandelen. Een weg die met beide benen op de grond gelopen wordt en door iedereen gedragen kan worden.