Geen categorie

Rob Hermans

By 07/03/2018 No Comments

Mijn naam is Rob Hermans. Ik ben in 1959 geboren in Banholt als oudste zoon van Frans en Collette Hermans-Roijen die beide het daglicht zagen in Terhorst. Ik woon al mijn hele leven in Banholt, uitgezonderd de zes jaren die ik in Eindhoven verbleef wegens mijn studie aan de Technische Universiteit aldaar.

Ik ben getrouwd met Porn. Mijn oudste zoon Pim is actief als voetballer bij BMR terwijl mijn jongste zoon Stef secretaris is van jeugdvereniging Jevembha. Zelf ben ik 33 jaar secretaris geweest van eerst r.k.v.v. Banholtia en na de fusie van r.k.s.v. BMR. Ik heb aan de wieg gestaan van de Stichting Heemkunde Tebannet en ben sinds de oprichting in 2011 secretaris van deze organisatie.

Naast mijn grote interesse in de geschiedenis van Banholt en Terhorst ben ik een groot liefhebber van de natuur. Na mijn studie Chemische Technologie aan de TU in Eindhoven ben ik gepromoveerd in de fysisch organische chemie. Sinds april 1988 ben ik als manager werkzaam bij de Maastrichtse vestiging van de Duitse chemiemultinational BASF. Momenteel ben ik verantwoordelijk voor de afdeling die zich bezig houdt met de ontwikkeling en kwaliteitscontrole van pigmentpreparaten. Verder houd ik me bezig met kwaliteitsmanagement.

Ik ben in 1990 lid geworden van het Samenwerkings Verband Margraten (SVM) en heb voor deze partij sinds 1994 continu in de raadscommissies gezeten van eerst de gemeente Margraten en nu Eijsden-Margraten. Bijzondere aandacht is hierbij steeds gegeven aan natuur, sport, cultuur, milieu, leefbaarheid en duurzaamheid.


Met uw steun kunt U ervoor zorgen dat ik mij in de komende periode als raadslid kan gaan inzetten voor de belangen van onze mooie gemeente Eijsden-Margraten. Speciale aandacht zullen hierbij Banholt en Terhorst hebben. Zorgen voor een verbetering van het openbaar vervoer en verruiming van de mogelijkheden tot woningbouw voor jongeren en ouderen zijn hierbij de belangrijke speerpunten.
Banholt en Terhorst hadden de afgelopen raadsperiode geen vertegenwoordiger in de raad. Met een stem op mij kunt U dit veranderen.