EML

Rondvraag parkeerproblemen in de kern Eijsden voor de raadsvergadering van 30 oktober 2018

By 03/11/2018 No Comments

Op de rondvraag die EMLokaal gesteld heeft tijdens de Raadsvergadering van 30-10-2018 werd gelukkig positief geantwoord. En nu hopen we op een voortvarende aanpak!

Parkeerproblemen in de kern Eijsden

Geacht college,

Zoals bekend spelen genoemde parkeerproblemen vooral sinds de komst van het succesvolle veerpontje over de Maas en enkele even succesvolle ondernemers.Tijdens de vorige raadsvergadering heeft u bij monde van wethouder Custers van Openbare Werken aangegeven met de omwonenden in overleg te gaan alvorens de Diepstraat te gaan renoveren. Enkele essentiële zaken zoals een eventueel plan voor eenrichtingsverkeer liggen immers aan de basis van de ingrepen aldaar.

Wij verzoeken u dringend om niet weer een zoveelste informatie- en ophaalavond te organiseren aangezien deze in de afgelopen jaren op initiatief van de achtereenvolgende wethouders Jacobs en Opreij al minstens 4 keer een volle zaal met inwoners heeft opgeleverd. Men realiseert zich dat niet alle persoonlijke wensen kunnen worden ingewilligd, maar verwacht nu van de gemeente een plan waarin zoveel als mogelijk de suggesties van de inwoners zijn opgenomen. Dit complete gemeentelijk plan, deze visie, kan daarna worden voorgelegd aan inwoners en ondernemers.

Om te voorkomen dat er voorbereidingen getroffen worden voor een tijdrovend traject stellen wij deze vraag.

Kunnen wij van u verwachten dat de reeds in gang gestelde burgerparticipatie nu kan overgaan tot overheidsparticipatie?

Namens de EML-fractie, Maria Janssen-Rutten