Nieuws

STATENVOORSTEL HERPRIORITERING MOBILITEITSPLAN EN -AMBITIES 2020-2023

By 18/01/2020 No Comments

Inspreektekst voor de Statencommissie Mobiliteit van de Provinciale Staten op 17 januari 2020.

Maria Janssen-Rutten, fractievoorzitter van EML (Eijsden-MargratenLokaal)    

STATENVOORSTEL HERPRIORITERING MOBILITEITSPLAN EN -AMBITIES 2020-2023

Geachte commissieleden,

Allereerst mijn dank voor de geboden gelegenheid tot inspreken over dit statenvoorstel. Ik zal  namens de fractie EML het woord voeren over het onderhavige traject op het grondgebied van Eijsden-Margraten in de hoop dat ik u tot een heroverweging van het voorliggend Collegevoorstel van GS kan overhalen.

Mijn lijfspreuk als raadslid is: ter plekke kijken en ervaren voordat je een besluit neemt.

Dus zelf gaan fietsen, zelf wandelen, autorijden op verschillende tijdstippen en liefst in verschillende weersomstandigheden. Dit geldt zeker voor verkeers- en veiligheidsambtenaren, maar ook voor u als verantwoordelijke commissieleden. Een schermpje van een laptop kan onmogelijk een vervanger zijn van de praktijkervaring.

Bij deze voorgestelde herprioritering krijgen we als fractie toch het gevoel dat er geen praktijkervaring aan te pas is gekomen om het tekort van € 50 miljoen weg te werken.

De rotondes bij De Hut en bij Hoogcruts aan de N598 zijn toch niet zomaar in de gezamenlijke planning van gemeenten en provincie opgenomen, meer dan 10 jaar geleden. Het erlangs gelegen  fietspad wacht reeds net zo lang op de beloofde veiligheid voor recreanten, maar ook voor onze schoolgaande jeugd. Zij moeten in het Heuvelland immers dagelijks vele kilometers afleggen om hun middelbare school te bereiken in Maastricht of in Gulpen.

Zoals gezegd, vele jaren geleden is na grondig onderzoek en na intensief overleg tussen de provincie en de gemeente Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten tot deze projecten besloten en zijn door de provinciale overheid beloften gedaan die de veiligheid op en aan de wegen N 598 en N 278 zou vergroten. Nu – in 2020 – ligt een herprioritering voor die zonder overleg met de gemeente is opgesteld. Er is wel contact geweest, maar dit was niet meer dan een informatieve bijeenkomst.

Waarom is er niet door het College van GS met de gemeente samen naar een oplossing gezocht voor het tekort in plaats van een voldongen feit voor te leggen? Het had niet zover hoeven te komen dat we via een zienswijze uw aandacht voor de veiligheid op onze wegen moeten vragen.

Ons college heeft nu toch haar heil gezocht in een zienswijze, waarin ze een soberder uitvoering voorstelt van de rotonde bij Hoogcruts.

Omdat het in de ontvangen stukken onduidelijk is of de rotonde bij De Hut en het betreffende fietspad worden geschrapt, verzoek ik u namens vele gebruikers dringend om ook de rotonde bij De Hut en het beloofde veilige fietspad in de planning te laten staan. Welke fietsstructuur dit zal worden is van minder van belang, vrij liggend of vlak langs de weg, åls het maar veiliger wordt!

Overigens, in relatie tot de vele grote bedragen die door de provincie worden uitgegeven aan grootschalige en soms onduidelijke projecten, is een tekort van € 50 miljoen een kleintje. Naast de wijziging in de afschrijvingsmethodes, waardoor plotseling € 150 miljoen kon worden bezuinigd, zal er vast nog een andere manier gevonden kunnen worden om ook dit laatste tekort weg te werken. De voorliggende herprioritering kan dan van tafel.

Ik wens u veel wijsheid toe om tot een ‘veilig’ besluit te komen en dank u hartelijk voor uw aandacht.

Eijsden, 16-1-2020