Geen categorie

Sylvia Otten

By 25/02/2018 No Comments

Mijn naam is Sylvia Otten (53 jaar). Ik ben geboren in Margraten en tot en met de lagere-schooltijd heb ik in Margraten gewoond. Sinds 2003 woon ik weer in Margraten. Ik heb een eigen bedrijf: Seniorenservice Limburg.

Wij ondersteunen ouderen op een praktische wijze. Doordat ik veel in aanraking kom met zorg voor en door ouderen, zie ik ook waar de gaten in de zorg ontstaan en wat de gebreken zijn.
Sinds twee jaar zit ik namens SVM in de commissie Zorg en Welzijn, zo kan ik de vinger aan de pols houden, zeker belangrijk sinds de overgang van veel taken (Sociaal Domein) van het rijk naar de gemeente.