Nieuws

Terugblik digitale raadsvergadering 26-5

Organisaties als de GGD, Veiligheidsregio, RD4, Omnibuzz worden door de 16 gemeenten in Zuid-Limburg samen geregeld. De motie van EML om meer grip te krijgen op deze kostbare regelingen werd aangenomen. Ook het collegevoorstel om via een zienswijze onze ONVREDE kenbaar te maken tegen de ontwerp begrotingen 2021, die al jaren alsmaar oplopen, werd raadsbreed ondersteund.

Vanaf 2021 zal Rd4 het RESTAFVAL  4-wekelijks gaan inzamelen. Dit heeft de raad geaccepteerd om de alsmaar groeiende kosten van afvalverwerking te kunnen blijven dragen. Nu gebeurt dat nog 2-wekelijks. Wel heeft EML gevraagd om een continue monitoring van de hoeveelheid illegale afval en vuilstortingen om zo nodig tijdig te kunnen ingrijpen.

EML stemde in met het raadsvoorstel voor het verlenen van extra subsidie voor de verbouwing van het GEMEENSCHAPSHUIS te Bemelen. Zo wordt de leefbaarheid en het verenigingsleven in het mooie Bemelen gesteund. Ook zijn we blij dat hiermee de huiskamer er een fatsoenlijk onderkomen krijgt.

Over drie BESTEMMINGSPLANNEN werd eensgezind besloten: Het plan om een voormalige boerderij aan de Eindstraat in Sint Geertruid te gaan gebruiken voor woondoeleinden kon rekenen op steun van de raad. Dit was ook het geval bij het plan om de karakteristieke en beeldbepalende hoeve aan de Klompenstraat in Eckelrade voor verder verval te behoeden door deze te renoveren en te restaureren en daarin drie extra woningen te realiseren. Voor dergelijke – gemeentelijke – beeldbepalende panden geldt in het kader van de Structuurvisie Wonen ZL helaas een minder gunstige regeling dan voor rijksmonumenten. Op ons verzoek zal wethouder Dreessen zich inzetten om deze gelijk te trekken. Ook het bestemmingsplan Heiweg 7 in Sint Geertruid werd gesteund; de  huidige hoofdbestemming verandert van een agrarische naar een recreatieve/toeristische invulling.

Omdat EML aandringt op beleid over LEEGSTAANDE AGRARISCHE GEBOUWEN dienden we daarover een motie in. Door de belofte van het college uiterlijk in november/december met een voorstel naar de raad te komen, trokken wij de motie in. De motie over regionale aanpak van de OVERLAST door grootschalig toerisme heeft EML van harte ondersteund.

We hadden onze bedenkingen bij de motie over het naar Nederland halen van 500 VLUCHTELINGENKINDEREN. Dit is immers een landelijke en geen lokale aangelegenheid. Ook over de eventuele uitvoering valt van alles te zeggen. Maar zoals we in onze stemverklaring ook duidelijk hebben aangegeven, ondersteunen we het signaal aan de Rijksoverheid.