Nieuws

Terugblik op de raadsvergadering van 18 februari 2020

By 01/03/2020 No Comments

Tijdens de raadsvergadering van 18 februari bleek dat de gemeenteraad na enige maanden van perikelen weer ‘on speaking terms’ is en men elkaar ook weer aankijkt…

Al was het voorzichtig, maar hieruit bleek wel dat iedereen zich ervan bewust is dat we er voor de inwoners van Eijsden-Margraten gezamenlijk het beste uit moeten slepen.

Hoewel het de ambtelijke organisatie maar niet wil lukken meer voortvarendheid te betrachten en zaken lang op zich laten wachten, is het de afdeling Groen van Ruimtelijk Beleid wel degelijk gelukt een ambitieus Groenbeleidsplan aan de raad voor te leggen.

Uitgaande van de inbreng van de inwoners die via de gemeentelijke website hun mening hebben gegeven over het gemeentelijk groen zoals plantsoenen, bosranden, en randen van wegen, is er in het gemeentehuis hard gewerkt aan een nieuwe visie.

Zo is er nu eindelijk sprake van een degelijk Bermenbeleid. Ook wordt er via een geactualiseerde bomenverordening goede zorg voor ons Bomenbestand vastgelegd, inclusief de fruitbomen. Bovendien wordt er een inventaris gemaakt van onze unieke graften en andere kleinschalige landschapselementen. Voor deze inventarisatie zal ook de hulp van de inwoners worden ingeroepen.

Het feit dat bedrijven die ‘ons’ groen moeten onderhouden een jaarcontract van 1 jaar ontvangen, waarna dit alleen bij tevredenheid verlengd wordt, stemt ons hoopvol voor een adequaat onderhoud. Ervan uitgaande dat de gemeente consequent toezicht zal houden.

EML, ofwel ‘Groen Lokaal’, zal zich blijven inzetten voor het behoud van onze mooie omgeving.

Raadsleden:      Maria Janssen-Rutten (vrz.), John Nelissen (secr.), Lambert Damzo, Frans Erkamp, Roger Geelen, Rob Hermans, René Janssen, Hugo Warnier

Wethouders:     Chris Piatek, Wiel Dreessen

Reageren? Graag!                     johnnelissen@eijsden-margraten.nl of Maria Janssen 0434091924