Geen categorie

Wiel Dreessen

By 13/03/2018 No Comments


Mijn naam is Wiel Dreessen, woon in Bemelen en ben getrouwd met Yvonne Huntjens uit Noorbeek. Wij hebben twee dochters Joyce en Desiree en drie kleinkinderen Eva, Alexander en Mats.

Onderstaand een korte schets van mijn betrokkenheid bij het openbaar bestuur, de lokale politiek en maatschappelijke ontwikkelingen.
Bij het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, waar ik mijn 40-jarig dienstjubileum heb gevierd, werden onder meer functies van Adviseur en Inspecteur vervuld.
Tevens hebben onder meer studies Hoger Planologisch Onderwijs en MO-akte Staatsinrichting mij mede de mogelijkheid gegeven tot het vervullen van diverse managementfuncties bij de Directie Volkshuisvesting in de provincie Limburg.

Daarnaast ben ik vanaf 1966 ononderbroken raadslid. Eerst in Bemelen, waar ik tevens wethouder was, later in Margraten en sinds 2010 in de fusiegemeente Eijsden-Margraten.
Tegelijkertijd heb ik vele en langdurige inspanningen verricht voor de samenleving in provinciale, regionale en gemeentelijke commissies.

Mijn ruime ervaring en kennis van zaken op bestuurlijk/maatschappelijk gebied heb ik dan ook tevens kunnen inzetten voor lokale ontwikkelingen en belangen van inwoners en ondernemers. En mijn betrokkenheid is nog steeds mede een actieve persoonlijke inzet voor hun belangen. Betrokkenen heb ik jarenlang de helpende hand kunnen bieden om hun problemen tot een oplossing te doen brengen. U kunt hierop natuurlijk blijven rekenen!

Verder geeft de nog in te voeren Omgevingswet mij nieuwe en bijzondere uitdagingen. Er komt namelijk één Omgevingswet (ter vervanging van vele bestaande wetten en algemene maatregelen van bestuur) voor de gehele leefomgeving. Het is een integrale wet die de kwaliteit van de leefomgeving borgt in gemeenten en tegelijkertijd ontwikkelingen stimuleert.
Deze Omgevingswet maakt het mogelijk om lokale vraagstukken (zoals vooral voldoende betaalbare en passende woningen voor onze jeugd en ouderen, maar ook bescherming van natuur en landschappen) dan ook echt lokaal op te lossen. Dit vereist wel een andere bestuursstijl en werkwijze van de gemeente, namelijk een die onder meer ruimte biedt aan een eigen rol voor de inwoners en ondernemers met vereiste vroegtijdige en volwaardige burgerparticipatie.

EijsdenMargratenLokaal Lijst 2 (no. 2)
wiel@dreessen.org
tel. 06-49866472