Nieuws

Vertrek Akkermans, en hoe nu verder?

De gemeenteraad werd afgelopen raadsvergadering enigszins verrast met het plotselinge vertrek van burgemeester Akkermans. Ondanks het feit dat door diverse berichtgevingen in de media volgens EML de positie van de heer Akkermans onhoudbaar was geworden lag deze beslissing en het moment niet geheel in de lijn der verwachting. Door deze ontwikkeling is het voorstel van EML om zo spoedig mogelijk een interpellatiedebat te organiseren uiteindelijk voorlopig aangehouden daar de burgemeester zijn functie heeft neergelegd. Dit eerder aangekondigde interpellatiedebat over de IKL-Affaire zal EML alsnog agenderen zodra de uitkomsten van de diverse onderzoeken bekend zijn.

Na een schorsing was het de oppositie die alsnog die avond een debat wilde voeren over integriteit en de bestuurscultuur in Eijsden-Margraten, maar weigerde hierbij regels van het Reglement van Orde van de Raad in acht te nemen. Zoals ook aangegeven tijdens de raadsvergadering is EML niet tegen een correct uit te voeren debat maar was dit tevens na het vertrek van de heer Akkermans niet het juiste moment. De emoties, het toch enigszins verrassende vertrek van onze burgemeester, gebrek aan gedegen voorbereiding en het feit dat de vergadering geen onafhankelijke voorzitter meer had waren voor ons gegronde redenen om het debat niet op de betreffende avond te voeren. Laat duidelijk zijn dat EML zeker open staat voor een debat over integriteit en de bestuurscultuur mits ook gebaseerd op feiten. Ons voorstel is om samen met de nieuwe waarnemend burgemeester en alle collega raadsleden (de gehele Raad dus) te kijken naar hoe dit vorm te geven. Wij gaan voor een constructieve en uiterst zorgvuldige houding/bestuurlijke aanpak in deze!

EML hoopt dus op korte termijn zeker het debat te kunnen voeren over integriteit en de bestuurscultuur binnen onze gemeente. Het mag duidelijk zijn dat transparantie juist nu van belang is voor onze gemeente. Daarvoor dient wel de rust en het respect voor ieders mening binnen onze gemeenteraad terug te keren, dit zal een belangrijke opdracht zijn voor de nieuwe burgemeester.

EML heeft ontzettend veel respect voor de heer Akkermans en zijn genomen beslissing om zijn functie beschikbaar te stellen. Het vergt moed om deze beslissing in het belang van de gemeente te maken. Zoals de heer Akkermans zelf ook aangaf is het ambt van burgemeester groter dan de persoon zelf. De inzet en de wijze waarop de heer Akkermans in Eijsden-Margraten de afgelopen tien jaar heeft gefunctioneerd verdient veel lof en respect.