Geen categorie

Motie EML inzake Vroenhof aangenomen!

Zoals u wellicht heeft vernomen heeft EML tijdens de Raadsvergadering van 13 juli jongstleden een motie ingediend met als doel het blikkerig beeld van de Vroenhof in Eijsden te veranderen in weer een dorpsplein. EML snapt en begrijpt dat een volledig lege Vroenhof een utopie is. Er zal rekening gehouden moeten worden met de ondernemers (blauwe zone) en omwonenden. Fractievoorzitter John Nelissen benadrukte nogmaals dat burgerparticipatie een voorname rol moet krijgen.

De motie is met een meerderheid aangenomen door de raad. Hierdoor is het College nu aan zet en Wethouder Custers heeft namens het college de motie omarmd. Het doel van de motie was om het College in beweging te krijgen om zo snel mogelijk met ondernemers en bewoners aan tafel te gaan om tot een gedragen oplossing te komen.

Met de motie verzoekt EML het College om:
• Zo spoedig mogelijk initiatief te nemen om met maatregelen te komen om de Vroenhof weer grotendeels autovrij te krijgen.
• De Vroenhof en de omgeving rondom de Vroenhof/Kerkstraat zorgvuldig opnieuw te bekijken en van een nieuw parkeerplan te voorzien, rekening houdende met vergunninghouders (bewoners rondom plein) en blauwe zones (ondernemers).
• Hierbij de bewoners en ondernemers te betrekken.
• Op deze manier de Vroenhof weer zoals in het verleden tot een echt dorpsplein te maken, de parkeerplaats Stiegel optimaal te gebruiken en de parkeerproblematiek in de oude kern van Eijsden voor eens en altijd op te lossen.