Nieuws

Motie metingen tgv toenemend vlieg- en autoverkeer

By 25/02/2018 No Comments

De onderstaande motie werd door ons ingediend tijdens de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode, nl op 20 februari 2018.
Zoals bekend gaan de landelijke en provinciale  CDA en VVD niet voor de leefbaarheid voor en gezondheid van de inwoners, maar geloven zij vooral in de economische voordelen van de verlengde landingsbaan van vliegveld Beek zonder dat daarover ooit objectieve getallen bekend zijn gemaakt door de provincie. Omdat lokale fracties van landelijke partijen niet zomaar een afwijkende mening kunnen hebben, werden er bezwaren geuit tegen ons voorstel. De CDA-fractie viel tijdens de raadsvergadering over de mogelijke hoge kosten die voor meetapparatuur moeten worden gemaakt.
Onze motie werd aangehouden voor nader onderzoek en het college zegde bij monde van onze wethouder Willems van Duurzaamheid toe op korte termijn de mogelijke kosten van dergelijke meetapparatuur te laten onderzoeken.