EML

TERUGBLIK en DOORGAAN …

By 23/12/2018 No Comments

De laatste raadsvergadering van 2018 werd door de burgemeester afgesloten met een opsomming van de vele zaken die door de raad vanaf de verkiezingen in maart zijn opgepakt. Zo noemde hij de energieke inzet op Bestuurlijke Vernieuwing en het in zeer korte tijd op uitstekende wijze aan de slag gaan met “Anders durven doen”. Het blijkt niet slechts de titel te zijn van het gesloten bestuursakkoord, maar er is ook daadwerkelijk inhoud aan gegeven.

Onze partij ziet met tevredenheid terug op de resultaten die geboekt zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar is vooral trots op de veranderingen in het gemeentelijk bestuur waar EML mee aan de wieg heeft gestaan. We durven te stellen dat we die wieg een flinke duw hebben gegeven, met de ‘andere wind’ mee….

Daaraan hebben uiteraard de zeven raadsleden en twee wethouders hard gewerkt, maar hebben ook onze Burgerraadsleden in de vier commissies een belangrijke bijdrage geleverd. Samen worden de zaken voorbereid die in de komende raadsvergadering aan de orde komen en worden ook  knelpunten besproken die ons uit de samenleving bereiken en die om een snelle oplossing vragen. Zoals Trambaanroute, houtstook, brede voertuigen door onze kernen, duidelijke taal voor verordeningen van WMO en Jeugdwet, evenals over de gemeentelijke dienstverlening.

 

We blijven werken aan verandering, samen met de commissieleden: Leo Baars, Sander Coninx, Mark Gerritsen, Maurice Lahou, Lei Nickien, Mieke Reintjens, Esther Steijns.

Raadsleden: Lambert Damzo, Frans Erkamp, Roger Geelen, Rob Hermans, René Janssen, Maria Janssen-Rutten, John Nelissen.              Wethouders: Wiel Dreessen, Chris Piatek

 

Contact? Graag! johnnelissen@eijsden-Margraten.nl of mjanssenrutten@gmail.com